Is deze e-mail onleesbaar? Bekijk dan de online versie.
f f f t
Stichting GeefGratis Nieuwsbrief
13e jaargang nieuwsbrief GeefGratis | editie: week 25, Juni 2013

Beste ##goededoelnaam##,
 

Welkom bij de besloten GeefGratis nieuwsbrief aan 3.000+ aangesloten goede doelen.
Inhoudsopgave

> Nieuwe uitbreidingen binnen GeefSamen via Geef.nl
> COLUMN: Overheid onbetrouwbare partner voor de non-profit sector
> Nieuwe videoboodschap Stichting GeefGratis online
> Laatste nieuws uit de goede doelen wereld
> Rapport Dijkhuizen: GIFTENAFTREK AFSCHAFFEN
> SEPA EURO-incasso's via GeefGratis
> Oude nieuwsbrieven opvragen? KLIK HIER voor het online GeefGratis nieuwsbrieven archief

1. Nieuwe uitbreidingen binnen GeefSamen via Geef.nl

Rubriek: GeefSamen via Geef.nl

Door: Jordan van Bergen, Stichting GeefGratis


In de afgelopen weken zijn er weer nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan jullie eigen geef.nl actieplatform en zijn er aanpassingen en uitbreidingen binnen het CMS systeem doorgevoerd.

Hieronder een kort overzicht van de wijzigingen en uitbreidingen:
 • Het is nu mogelijk de donatiemodule te koppelen aan jullie facebook page via het CMS door jullie Facebook Page beheerder
 • Het is nu mogelijk de acties van jullie eigen geef.nl actieplatform te koppelen aan jullie eigen facebook page via het CMS door jullie Facebook Page beheerder
 • De acties die het meest opgehaald hebben worden vanaf nu getoond als binnenkomst pagina bij een evenement/bedrijf/project
 • De populairste acties worden nu op de homepage van www.geef.nl getoond en niet meer de nieuwste acties. Dit omdat de nieuwste acties vaak 0,0 opgehaald hebben en een homepage die constant acties toont waarbij er nog niets opgehaald nodigt niet echt uit. Nu worden die acties getoond die een donatie ontvangen hebben en waarbij de actie met de laatste (nieuwste donatie) als eerste wordt getoond in de lijst.
 • Op de over ons pagina van een goed doel wordt nu jullie Facebook Page info getoond indien de gebruikersnaam via het CMS is ingevoerd. Zie voorbeeld: http://mamacash.geef.nl/doel/mamacash of http://www.geef.nl/doel/mamacash
 • In de Excel sheet download optie van donaties binnen het CMS worden nu ook de reacties in een extra kolom aangeboden die bij de doneren ingegeven zijn.
 • De looptijd tekst van een actie wordt nu anders getoond.
Dam tot Damlopers 2013 halen nu al meer dan 10.000 euro via Geef.nl op
Via geef.nl hebben de Dam tot Damlopers inmiddels meer dan 10.000 euro opgehaald, zie: http://www.geef.nl/evenement/dam-tot-damloop-29e-2013 Hoe dit op de individuele actieplatformen van een goed doel weergegeven wordt zie bijvoorbeeld: http://nsgk.geef.nl/evenement/dam-tot-damloop-29e-2013 het actieplatform van NSGK. Meer en meer goede doelen zetten het GeefSamen via Geef.nl actieplatform in als centrale actie website waarmee via allerlei evenementen, bedrijven en projecten donatiegelden voor de organisatie opgehaald kunnen worden. Alle acties voor je goede doel op 1 centrale website.

2. COLUMN: Overheid onbetrouwbare partner voor de non-profit sector

Rubriek: overheid

Door: Jordan van Bergen, persoonlijke mening


Ik moet helaas constateren dat de non-profit sector niet kan en moet vertrouwen op een betrouwbare relatie met de overheid. Voor mij persoonlijk is inmiddels wel duidelijk geworden dat een overheid aan haar eigen huishouding en belangen denkt en dus nooit daadwerkelijk op zal komen voor de belangen van de non-profit sector of de donateur. Het lijkt mij dan ook zeer verstandig dat de non-profit sector in Nederland dankbaar gebruik maakt van de mogelijkheden die de overheid biedt (ook fiscaal gezien) maar hier niet hun huishouding op inricht. Je weet namelijk nooit wat de overheid van plan is hiermee en je mag en kunt hier dus niet op vertrouwen.

Je moet als non-profit sector en individueel goed doel volledig onafhankelijk kunnen opereren van de overheid. Dat een lobby met de overheid kan helpen is prima en dat moet de non-profit sector ook vooral blijven doen maar je kunt er domweg niet op vertrouwen dat verworven rechten blijven bestaan.

Hoezo onbetrouwbaar?
Dat de overheid een onbetrouwbare partner voor de goede doelen wereld is zal ik zo dadelijk opsommen. Eerst datgene wat er aan zit te komen m.b.t. de ANBI wijzigingen op 1 januari 2014 en waar ik persoonlijk 100% achter sta.

Het ministerie van Financiën zal de bestaande eisen m.b.t. de ANBI-status [per 1 januari 2014] uitbreiden. Deze eisen zijn dat:
 • De instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren, openbaar maakt.
 • Deze informatie moet ten minste bestaan uit:
  • de naam van de instelling;
  • het KvK nummer
  • het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  • de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
  • de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
In juli wordt in de Staatscourant deze maatregel gepubliceerd. De gevraagde gegevens mag je als ANBI publiceren op je eigen website of via de eigen branchevereniging. Ik verwacht dat de Kennisbank Filantropie, het CBF en wellicht ook GeefGratis ook mogelijkheden gaan bieden. Mijn tip is het gewoon op je eigen website te doen en niet te vertrouwen op centrale databanken omdat niemand weet wat hiermee gaat gebeuren en het voor je als goed doel niet duidelijk is welke belangen men heeft met deze centrale databanken. Wie zegt dat jouw belangen als goed doel behartigd worden door deze centrale databanken? Doe het dus gewoon op je eigen website is mijn advies. In de volgende nieuwsbrief zal GeefGratis (ondanks dat zij geen ANBI op dit moment is en in afwachting is van de uitslag van het hoger beroep) een voorbeeld doorgeven hoe deze informatie op 1 pagina van de website openbaar gemaakt kan worden.

Allemaal prachtig nieuws en goed voor de donateurs en de transparantie. Echter is dit een drogreden van jewelste. Het is de overheid om iets heel anders te doen. Ik zal hierna de dubbele agenda van de overheid proberen duidelijk te maken.

Dubbele agenda overheid filantropische sector
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakt in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaar het volgende bekend op 25 april 2013: “Bij het geven aan een goed doel speelt vertrouwen een zeer belangrijke rol. Hoe meer vertrouwen in de sector filantropie, hoe eerder de burger of het bedrijf bereid zal zijn een bijdrage te leveren, in de vorm van giften, sponsoring of vrijwilligerswerk. Het belang van de filantropische sector voor de Nederlandse samenleving is onmiskenbaar. De goededoelensector levert een belangrijke bijdrage aan ons aller welzijn en aan het behoud van de samenleving. Met de hierna beschreven maatregelen werken de sector filantropie en de Rijksoverheid gezamenlijk aan het vergroten van transparantie en daarmee aan het vertrouwen in de sector.”

Fantastisch uitgangspunt waar iedereen achter staat maar dus een drogreden van jewelste. Onder het mom van het vergroten van transparantie zal het vertrouwen in de goededoelensector groter worden. Daar zal ook niemand om heen kunnen maar is een open deur. De grote vraag blijft echter of de manier waarop de overheid samenwerkt met de filantropische sector vanuit deze transparantie doelstelling wordt gedaan?

Het is frappant te noemen dat juist het Ministerie van Veiligheid en Justitie zich met de goededoelensector bemoeit. Dat heeft natuurlijk en bovenal maar 1 reden. De overheid wil volledige controle op en over de non-profits in Nederland. Transparantie heeft hier niets mee te maken. Alle regelgeving vanuit de overheid is gebaseerd op het voorkomen van terrorisme financiering en het witwassen van geld. Om controle en vat op de non-profit wereld te krijgen en te houden zijn regels noodzakelijk. Echter hoor je de overheid dit nooit hardop zeggen. Dit is de dubbele agenda van de overheid waarover ik het heb. Deze dubbele agenda zal nadelige gevolgen hebben en juist de transparantie NIET ten goede komen. Als we een overheid zouden hebben die gewoon aangeeft dat het haar te doen is terrorisme financiering en het witwassen van zwart geld te voorkomen dan had ik er persoonlijk niet zo’n moeite mee gehad. Echter wordt er nu om drogredenen samengewerkt met de filantropische sector waarbij de transparantie echter niet beter zal worden. Op papier wellicht maar de nieuwe regelgeving zal er juist voor zorgen dat de belangen van de grote bekende goede doelen behartigd worden en dat de kleinere minder bekende goede doelen het steeds moeilijker zullen krijgen vaste voet aan de grond te krijgen.

Als we naar de donateur kijken dan geldt dat die helemaal buiten spel staat en maar moet vertrouwen op datgene wat de overheid, de brancheverenigingen en de keurmerken hun vertelt. Ik durf de stelling aan dat deze 3 partijen het vertrouwen in de non-profit wereld niet zullen verhogen. Ze hebben allemaal een dubbele agenda en dat is zeker niet in het belang van de individuele donateur. Ik verwacht daarom dat door alle belangen die er spelen de transparantie ver te zoeken zal zijn in de non-profit sector en dat de gevestigde orde meer dan voorheen door de toenemende concurrentie haar belangen graag door anderen behartigd zien worden onder het mom van transparantie terwijl de overheid hiermee een hele andere bedoeling heeft.

Onafhankelijk?
Goede doelen horen naar mijn mening volledig onafhankelijk te kunnen functioneren. Los van een overheid of een organisatie die een groot gedeelte van hun jaarlijkse kosten financiert. Door deze afhankelijkheid komen er automatisch belangen boven drijven die kost wat kost verdedigd moeten worden omdat deze de toekomst van de organisatie veilig stellen. Veel organisaties zijn naar mijn mening dus ook teveel bezig met zichzelf in stand te houden via subsidies, bijdragen vanuit loterijen etc. Ik heb een warm hart voor die organisaties die alles up-and-running houden zonder 1 enkele bijdrage vanuit deze organisaties. Het zijn juist deze organisaties die niet afhankelijk zijn van en daardoor veel transparanter over hun werk kunnen rapporteren. Ik geef persoonlijk aan goede doelen die helemaal los van een overheid acteren. Het is wat mij betreft volledig fout te noemen wat onze overheid doet. Zij bepalen voor haar burgers wat een goed doel is door hier een fiscaal stempel op te plakken. Ik heb 1 tip voor de regering die direct heel veel geld oplevert, die de belangen van de donateurs behartigt en die voor gelijkheid zorgt: SCHRAP ALLE FISCALE VOORDELEN voor donateurs die te maken hebben met het geven aan de non-profit sector. Alleen dan geldt dat de goede doelen wereld transparanter wordt. Wat mij betreft moet de overheid zich juist toeleggen op het voorkomen van terrorisme financiering en het witwassen van zwart geld en dat ook gewoon hardop durven zeggen. Nederland is een democratische rechtsstaat. Als we bij Wikipedia kijken geldt dat de definitie van een rechtsstaat is: De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen. Alles wat onze overheid doet m.b.t. de filantropische wereld staat haaks op voorgaande gedachte en willekeur is aan de orde van de dag door de (fiscale) stempels die onze overheid op organisaties plakt!

P.S. Bovenstaande is niet de mening van het bestuur van Stichting GeefGratis maar de persoonlijke mening van Jordan van Bergen, de directeur van Stichting GeefGratis. Het bestuur kijkt dus wellicht anders naar bovenstaande maar geeft mij wel de mogelijkheid om via de nieuwsbrief van GeefGratis mijn persoonlijke mening te ventileren.

3. Nieuwe videoboodschap Stichting GeefGratis online

Rubriek: YouTube

Door: Jordan van Bergen, Stichting GeefGratis


Op YouTube hebben we onze 2e videoboodschap geplaatst. Klik op het plaatje hieronder voor de boodschap:


De volgende onderwerpen worden in de videoboodschap besproken:
 • Social media accounts via het GeefGratis CMS systeem beheren
 • GeefGratis in hoger beroep m.b.t. ANBI status
 • Waarom is GeefGratis ontstaan?
 • De nieuwe ANBI regels
 • De willekeur van onze overheid!
Abonneer je op ons YouTube kanaal: http://www.youtube.com/geefgratis om zo eerder dan via de nieuwsbrief van onze nieuwe video boodschappen op de hoogte te zijn.

4. Laatste nieuws

Kort overzicht van het laatste nieuws uit de goede doelen wereld en tweets door/aan @GeefGratis:

Profile image

geefgratis

Wat vinden de NGO's in Nederland van het rapport #Dijkhuizen? Afschaffen giftenaftrek -> zie (§6.6.2) | bit.ly/14fC3W4
Profile image

JosvanBavel

@geefgratis Rapport #Dijkhuizen blijft bij conclusie afschaffen giftenaftrek wegens gebrek effectiviteit (§6.6.2) | bit.ly/14fC3W4
Profile image

prodefu_nl

@geefgratis Na bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking nu binnenlandse giften aan de beurt? Schaam me soms om Nederlander te zijn...
Profile image

geefgratis

Zaak Dol & Fijn: eis 3 jaar #cel. 'Verdachte schaadde #imago van alle goede doelen' ; ow.ly/lkHeG 'Verdachte loog over kanker'
Profile image

geefgratis

De rechtbank heeft uitspraak gedaan: Het #ANBI beroep van GeefGratis is ongegrond verklaard. Geen ANBI meer. Nu beraden op wel/niet beroep.
Profile image

geefgratis

Trouw snapt het. Geen Goede Doelen Top-50 in 2013; ow.ly/lhdDn Doel is zeker niet bereikt maar een hitlijst heeft ook geen nut.

Jordan van Bergen

@geefgratis

Tweets over de goede doelen wereld en de gratis te gebruiken diensten van GeefGratis + persoonlijke tweets directeur GeefGratis

http://www.geefgratis.nl


1.406 Tweets
1.379 Following
1.438 Followers
55 Klout

5. Rapport Dijkhuizen: GIFTENAFTREK AFSCHAFFEN

Rubriek: rapporten

Door: Jordan van Bergen, Stichting GeefGratis


In het rapport van de commissie van Dijkhuizen wordt het advies gegeven aan de overheid de giftenaftrek volledig te schrappen. Aan de ene kant is dit dus slecht nieuws voor donateurs en goede doelen maar als hierdoor alle goede doelen op dezelfde manier vanuit de overheid benaderd worden en hierdoor fiscale stempels wellicht op de toekomst kunnen verdwijnen is dit wat mij betreft een prima regeling.

Zoals in mijn eerdere column aangegeven vind ik de (fiscale) stempels die de overheid op organisaties plakt niet bevordelijk voor de transparantie en zorgt daarnaast voor willekeur. De uitkomst van het rapport van de commissie van Dijkhuizen is een bevestiging voor mijn verhaal dat je als organisatie je huishouding niet moet inrichten op basis van een relatie met de overheid omdat je toch niet weet wat er opeens kan of gaat gebeuren. Je kunt dus beter uitgaan van 0,0 overheidssteun en daar je huishouding op instellen en datgene wat je fiscaal mee kunt pakken benutten.

Downloaden eindrapport
Het eindrapport kan hier gedownload worden. Zie (§6.6.2) in het eindrapport waar uitgebreid het advies tot afschaffen van de giftenaftrek wordt beschreven.

Via het tweet kregen wij de volgende reactie al binnen op basis van dit nieuws: @geefgratis Na bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking nu binnenlandse giften aan de beurt? Schaam me soms om Nederlander te zijn.... Dit is ook een beetje overdreven vind ik omdat het juist de willekeur zal voorkomen in de goede doelen sector. Wat mij betreft hoop ik dat de overheid dit advies overneemt zodat mijn kijk op de overheid weer wat beter wordt en de willekeur zal afnemen en er minder (fiscale) stempels overblijven waarbij ik voor volledige afschaffing van een (fiscale) stempel vanuit de overheid ben.

6. SEPA EURO-incasso's via GeefGratis

Rubriek: SEPA

Door: Jordan van Bergen, Stichting GeefGratis


GeefGratis heeft sindskort een SEPA EURO incasso contract waarmee het voor aangesloten goede doelen binnenkort mogelijk wordt eenmalige en doorlopende machtigingen (incasso's) te verwerken vanuit alle SEPA landen.

Via de betaalvorm SMS Machtiging in de donatiemodule zal GeefGratis dus de mogelijkheid bieden aan alle 3.000+ aangesloten goede doelen SEPA EURO incasso's te verwerken. Stichting GeefGratis hoopt hiermee weer een nieuwe stap te zetten in de ondersteuning van non-profits in Nederland zonder dat zij zelf hoeven te investeren in dure oplossingen waarbij men te maken krijgt met kosten vanuit implementatiepartners, contractpartners en doorlopende en terugkerende abonnementskosten. Alles zal op de standaard manier gaan zoals bij alle betaalvormen bij GeefGratis en dus op basis van No Cure No Pay. Dus zonder investering zullen alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis binnenkort eenmalige en doorlopende SEPA machtigingen (incasso's) kunnen verwerken vanuit alle SEPA landen. GeefGratis helpt de Nederlandse goede doelen dus al jaren de stap over de grens te maken via CreditCard, PayPal, Sofortbanking en binnenkort dus SEPA euro incasso's binnen de meertalige donatiemodule.

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord (gegaan) met de algemene voorwaarden (tijdens registratie) die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief minimaal op het algemene e-mailadres van de organisatie. Afmelden op het algemen e-mailadres van de organisatie is dus niet mogelijk.

Gepersonaliseerd
Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Nieuwsbrief archief
Het Nieuwsbrief archief kan via de volgende link opgevraagd worden: http://www.geefgratis.nl/nieuwsbrieven

Verzendinformatie
Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: ##email##

De GeefGratis nieuwsbrief wordt verstuurd via het Nieuwsbrieven Pakket van Procurios

Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: ##aansluitnummer##


Volg ons via: 
f   f   f   t