Beste %Subscriber:CustomField1%,
kunt u onderstaande nieuwsbrief om wat voor reden dan ook niet lezen, klik hier.


GeefGratis nieuwsbrief
Nieuwsbrief aan meer dan 2.000 aangesloten goede doelen. 10e jaargang. Editie: week 9, 2010.

       

 1. Workshop haal meer uit Online Fundraising en GeefGratis: interesse?


 2. GeefGratis opnieuw uitgenodigd voor overleg Databank Filantropie
  VUL DE ONLINE ENQUETE OVER DE DATABANK FILANTROPIE IN


 3. Opnieuw fraude gevallen bij CreditCard donaties


 4. Uitgebreide helpdesk Stichting GeefGratis online


 5. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld

 • Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
 • Colofon, Helpdesk en nieuwsbrief abonnementsinformatie

1. Workshop haal meer uit Online Fundraising en GeefGratis: interesse?

Rubriek: workshops

door: Jordan van Bergen, directeur stichting GeefGratis

Bij voldoende interesse zal GeefGratis samen met David Berg een drietal gratis avondsessies als workshop organiseren onder de naam: haal meer uit Online Fundraising en GeefGratis. Wij horen graag of u geinteresseerd bent in deze gratis avondsessies?

De volgende punten zullen in de avondsessies aan bod komen:
 • Hoe passen wij succesvol Online Fundraising toe?
 • Hoe passen wij succesvol de GeefGratis tools toe?
 • Hoe ontvangen wij soft- en hardware donaties van o.a. Microsoft en Cisco?
 • Hoe passen wij GeefSamen het beste toe?
 • En nog veel meer...
Interesse?
Wij willen eerst de interesse peilen alvorens de workshop daadwerkelijk gaat plaatsvinden en data voor de avondsessies bekend worden gemaakt en ingepland gaan worden. Nu heeft u de kans alle ins en outs van de internet diensten van GeefGratis te doorgronden en wordt met voorbeelden heel simpel duidelijk gemaakt dat Online Fundraising gemakkelijk en snel doeltreffende ingezet kan worden. Gebruik onderstaande link als u geinteresseerd bent in de workshop haal meer uit Online Fundraising en GeefGratis:

IK HEB INTERESSE EN GEEF DAT VIA DEZE LINK DOOR!

2. GeefGratis opnieuw uitgenodigd voor overleg Databank Filantropie
ONLINE ENQUETE

Rubriek: centrale databanken

door: Jordan van Bergen, directeur stichting GeefGratis

ONLINE ENQUETE Databank Filantropie
Wij denken met onderstaand nieuwsbrief item iedereen in de goede doelen wereld openheid van zaken te geven m.b.t. de gesprekken die op de achtergrond plaatsvinden m.b.t. de Databank Filantropie. Wellicht is het bij veel goede doelen nog niet bekend dat dit speelt en door dit nieuwsbrief item hopen wij iedereen bekend te maken met datgene wat getracht wordt te realiseren. Daarbij is de mening van goede doelen natuurlijk belangrijk.

Daarom roepen wij op aan alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis de ONLINE ENQUETE in te vullen.

De enquete bestaat uit een tiental vragen en invullen is binnen 5 minuten gepiept. De uitkomst van de enquete is voor GeefGratis maar wellicht ook voor de andere partijen belangrijk. Voor GeefGratis bepaalt de uitkomst hoeveel effort wij in de Databank Filantropie zullen stoppen en of GeefGratis zich helemaal commit aan de Databank Filantropie. Vul dus als %Subscriber:CustomField1% a.u.b. de ONLINE ENQUETE DATABANK FILANTROPIE in.

Achtergrond informatie
Het SBF heeft besloten tot oprichting van een Stichting Databank Filantropie Nederland. Doel: 'De Stichting heeft tot doel het ontwikkelen en beheren van een Databank waarin gegevens van en informatie over filantropische instellingen in Nederland worden vastgelegd en bijgehouden’. Voor meer achtergrondinformatie, zie: www.goededoelenwereld.nl/index.php?id=690.

Nieuwe uitnodiging
GeefGratis is door het SBF opnieuw uitgenodigd aanwezig te zijn bij het overleg Databank Filantropie. Dit keer vindt het overleg plaats op 16 maart.


Zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief (klik hier) geldt dat er een aantal partijen op de achtergrond bezig zijn met het lanceren van een nieuwe centrale goede doelen database. De uitnodiging is als volgt bij ons binnen gekomen:

"Graag nodig ik je, namens de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, uit voor deelname in de Werkgroep Databank, die zich gaat bezighouden met enkele voorbereidingen voor lancering van de Databank Filantropie. De Databank Filantropie is een van de centrale projecten van SBF. Doel van het project is de lancering en een duurzaam beheer van een informatiebank voor een efficiënte uitwisseling van informatie over fondsen en goede doelen. De DF is al geruime tijd onderwerp van bespreking in de sector en van SBF in het bijzonder. Er is met jouw eerder over de werking en inrichting van de databank gesproken of je hebt je interesse daarvoor laten blijken. Het is nu tijd om echte knopen door te hakken om de lancering in 2010 mogelijk te maken. De SBF wil en kan het niet alleen. Daarom is het belangrijk dat een aantal (5 tot 8) enthousiaste personen, die met en vanuit verschillende belangen meerwaarde zien in de databank, zich op korte termijn committeren (lid worden van de werkgroep) om een aantal kwesties uit te werken".

Inmiddels zijn we op de uitnodiging in gegaan en is het daarom voor ons belangrijk te weten hoe goede doelen over de Databank Filantropie denken.

Vul dus de ONLINE ENQUETE in.

P.S. de link naar de oude nieuwsbrief stamt uit 2007. De kar wordt nu m.b.t. de Databank Filantropie getrokken via SBF/VFI.

3. Opnieuw fraude bij CreditCard donaties

Rubriek: donatiemodule

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

In februari 2010 hebben er opnieuw frauduleuze donaties via CreditCard plaatsgevonden. GeefGratis heeft deze gemeld bij Equens en op haar beurt heeft Equens 1 geval gemeld waarbij er sprake is van een frauduleuze transactie via creditcard. .

Voor GeefGratis is het wel duidelijk dat creditcard als betalingsmiddel niet te vertrouwen is ondanks alle schijnbeloften die de verschillende partijen je geven over gegarandeerde bescherming etc. Kort door de bocht geldt dat GeefGratis alle risico's loopt en gelukkig niet de aangesloten goede doelen. KLIK HIER en HIER voor nieuwsbrieven uit het verleden over fraude via creditcard. Op voorgaande 2 links wordt meer uitleg gegeven over het fenomeen frauduleuze transacties waarbij je als aangesloten goede doel geen enkel risico loopt omdat GeefGratis dit risico overneemt.

Hieronder een voorbeeld hoe Equens Nederland het bekend maakt aaan GeefGratis dat er frauduleus is gedoneerd via CreditCard:

Mail 1:

Beste Jordan,

Bedankt voor je melding. Ik heb kontakt opgenomen met Belgie en zij zien ook een aantal vreemde betalingen op deze Visacard. Er wordt kontakt opgenomen met deze klant om eea te verifieren. Hoogstwaarschijnlijk is dit dus niet de kaarthouder zelf.

Met vriendelijke groet,
Equens SE

Rini Tak
Afdeling Fraud Control/ Risk Management

Mail 2:

Hoi Jordan,

Mocht ik alsnog een terugkoppeling ontvangen vanuit Belgie dan laten we het even weten. In hoeverre dit weer een begin is van meerdere fraudegevallen moet blijken. Blijf het in ieder geval goed controleren en stuur ons bij twijfel een mailtje.

Met vriendelijke groet,
Equens SE

Rini Tak
Afdeling Fraud Control/ Risk Management

Mail 3:

Hoi Jordan,

Ik heb een bevestiging vanuit Belgie dat het fraude betreft. Dit ter info.

Met vriendelijke groet,
Equens SE

Rini Tak
Afdeling Fraud Control/ Risk Management

Gelukkig is het aantal fraude gevallen dus beperkt en zit GeefGratis er boven op. Echter kan het zijn dat inmiddels uitbetaalde bedragen in Februari via fraude donaties via de CreditCard zijn binnen gekomen. We werken nu aan een systeem waarbij geldt dat je als goed doel ook in het CMS kunt zien welke transacties frauduleus zijn. We hebben het over 5 jaar tijd verspreid over maximaal 20 echte fraude gevallen maar vinden het toch belangrijk duidelijk te maken welke donaties dit betrof. Wellicht binnenkort in een nieuwsbrief meer uitleg hoe eventueel in de toekomst de frauduleuze transacties zijn te herkennen.

4. Uitgebreide helpdesk Stichting GeefGratis online

Rubriek: Helpdesk

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

2010 wordt het jaar waarin GeefGratis de 2.000+ aangesloten goede doelen meer en meer de helpende hand zal bieden bij het goed toepassen van de gratis te gebruiken diensten van Stichting GeefGratis via de helpdesk.

De eerste stap is gezet. De helpdesk is uitgebreid en zo ingedeeld dat %Subscriber:CustomField1% snel een antwoord op een vraag krijgt. Zo komen nu al de volgende onderdelen aan bod: Vooral de onderdelen donatiemodule en [Hoe internet toe te passen binnen onze organisatie?] zijn natuurlijk belangrijke onderdelen om door te nemen. Zo staat er nu bij [Hoe internet toe te passen binnen onze organisatie?] een korte uitleg en cursus hoe gratis digitale nieuwsbrieven te versturen en wordt er uitgelegd hoe je rechtstreeks via Twitter om online donaties kunt vragen aan je volgers. Natuurlijk wordt er ook uitgelegd wat twitter is.

Voor de helpdesk, zie: www.geefgratis.nl/helpdesk

5. Laatste nieuws


Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:

Colofon

Stichting GeefGratis


Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.B.)

(E) info@geefgratis.nl

(I) www.geefgratis.nl
(I) www.allegoededoelen.nl
(I) www.goededoelenwereld.nl
(I) www.doneerbon.nl
(I) www.doneerwijzer.nl
(I) www.nationalehulpactie.nl

Stichting GeefGratis is bij KvK Oost-Brabant geregistreerd onder kvk-nr. 17137130.

Stichting Goededoel.nl


(I) www.goededoel.nl

Stichting Goededoel.nl is bij KvK Amsterdam geregistreerd onder kvk-nr. 34150641.

Helpdesk

Voor de GeefGratis helpdesk zie: www.geefgatis.nl/helpdesk

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord met de algemene voorwaarden die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief op het algemene e-mailadres van de organisatie.

Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: %Subscriber:EmailAddress%
Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: %Subscriber:CustomField4%