Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft gratis te gebruiken professionele internet diensten aan goede doelen in Nederland op basis van No Cure No Pay.

Voor goede doelen
Alle aangesloten goede doelen kunnen gratis gebruik maken van de aangeboden internet diensten.
Voor particulieren en bedrijven
Alle particulieren en bedrijven kunnen zich om niet inzetten t.b.v. goede doelen uit Nederland
Uw goede doel aanmelden

Alle stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen zich aanmelden bij Stichting GeefGratis. Klik hier voor het aanmeldformulier

Content Management Systeem

Via het Content Management Systeem van Stichting GeefGratis kunnen alle goede doelen, particulieren en bedrijven zelfstandig hun gegevens beheren. Log in op www.geef.nl.

Krijg ondersteuning via de online Helpdesk

Ondersteuning nodig bij de gratis te gebruiken diensten? Ga naar de Helpdesk.

De aangesloten goede doelen bij GeefGratis

Voor een overzicht van alle 3.200+ aangesloten goede doelen, klik hier. Via de zoekingangen kan er gezocht worden op keurmerken, ANBI status en categorie.

Normen en waarden

 • 92% uitbetaling of meer +

  Iedere donatie via geef.nl wordt voor 92% of meer uitbetaald aan het gekozen goede doel zonder dat hiervoor een investering Read More
 • Geven moet FUN zijn! +

  Stichting GeefGratis vindt dat het geven aan goede doelen FUN moet zijn en probeert daarom zoveel als mogelijk concepten te Read More
 • Gratis in gebruik +

  Alle diensten van Stichting GeefGratis zijn gratis in gebruik tegen 0,0 abonnementskosten en dus op basis van het No Cure Read More
 • Voor alle non-profits +

  Stichting GeefGratis maakt geen onderscheid tussen grote en kleine(re) of bekende en minder bekende goede doelen. Alle non-profits die zichzelf Read More
 • 1

Frequently Asked Questions - Donatiemodule

FAQs - Donatiemodule
Veel gestelde vragen die goede doelen hebben m.b.t. de Stichting GeefGratis online donatiemodule.
GeefGratis maakt 2 weken na het begin van de volgende maand volgend op de lopende maand de ontvangen donaties over gesommeerd per goed doel. Echter geldt dat Stichting GeefGratis ook graag ziet dat het geld zo snel als mogelijk bij het goede doel terecht komt. Het komt er in de praktijk op neer dat we aan het begin van de volgende maand (rond de 3e) volgend op de lopende maand de donatiegelden overmaken.

Uitbetaling vindt geautomatiseerd plaats op basis van de door het aangesloten goede doel zelf ingegeven en te beheren bank- of gironummers en op naam van de instelling zoals bekend in de goede doelen database. Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door het aangesloten goede doel. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer zorgt er voor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde organisatie kan er voor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden (NAAM/NUMMER STEMMEN NIET OVEREEN). Ieder aangesloten goede doel is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen op basis van de te ontvangen facturen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.

Indien gebruik gemaakt is van projectmatig doneren (zie vraag 7) geldt dat per individuele donatie via het CMS systeem in te zien is ten behoeve van welk project of actie(voerder) er gedoneerd is.

GeefGratis maakt de donaties altijd met een vaste omschrijving over. Deze omschrijving is: Donaties [maand] [jaar] via donatiemodule Stichting GeefGratis. Dit zijn dus de totalen van alle transacties in 1 maand. Om de individuele donaties op te vragen kunt u inloggen in het CMS systeem. Daar zult u zien wie er hoeveel heeft gedoneerd en eventueel (indien u de donatiemodule projectmatig inzet) aan welk project behorende bij een eventuele interne projectcode.
 • iDEAL (Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS, Fortis, etc.)
 • CreditCard (MasterCard, Visa, American Express)
 • PayPal
 • SEPA euro incasso (doorlopende machtiging)
 • Kadobon-online
 • 0900-HELPONS
Alleen die donateurs die een emailadres ingevuld hebben en aangegeven hebben bedankt te willen worden voor de donatie krijgen geautomatiseerd een donatie certificaat met daarop de naam, het gedoneerde bedrag, een uniek certificaatnummer, het logo van het goede doel en een bedanktekst. In de e-mail aan het goede doel die signaleert dat er is gedoneerd staat dit als volgt:

Optie 1: geen bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: NEE (de donateur heeft niet aangegeven bedankt te willen worden. U hoeft dus NIETS te doen)

Optie 2: wel een bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: JA

Het certificaat inclusief bedankje wordt automatisch verzonden. Je hoeft als aangesloten goede doel in beide gevallen dus niets te doen. Klik hier voor een voorbeeld van de bedank e-mail die gestuurd wordt naar de donateur na een online donatie.

Ja, alle individuele donaties (NAW+ gegevens) kunnen opgevraagd of gedownload worden:
 • Op het moment dat de donatie 100% afgerond is krijgt ieder aangesloten goede doel de donatiegegevens (bedrag/naw etc.) per e-mail toegestuurd. Dit is een signalering e-mail;
 • E-mail is geen 100% betrouwbaar systeem door mailservers en spamfilters kan het namelijk gebeuren dat je e-mails misloopt. Door in het CMS systeem van Stichting GeefGratis in te loggen kunnen alle individuele donaties opgevraagd of gedownload worden als een excelsheet waardoor je als goed doel precies weet wie, hoeveel en optioneel* aan welk project er gedoneerd is. Dit is een real-time systeem en ontvangen donaties zijn hierbinnen 24/7 opvraagbaar. Inloggen kan als moderator (beheerder) van het desbetreffende aangesloten goede doel via https://www.geef.nl/login;
 • Maandelijks worden de donatiebedragen uitbetaald en ontvangt uw goede doel hiervan een factuur met daarop het totaal van het uit te betalen donatiebedrag in die maand. Dit bedrag op de factuur moet overeenkomen met het totaal aan alle individuele donaties in 1 maand voor uw goede doel. Dit is uw 1e controle middel op het juist en volledig uitbetalen van de donatiebedragen door GeefGratis aan uw organisatie.
* Bij vraag 7 wordt uitgelegd hoe de donatiemodule projectmatig in te zetten zodat bekend is voor welk project de donatie bestemd is.

Standaard geldt dat de diensten van Stichting GeefGratis op basis van No Cure No Pay worden aangeboden aan de aangesloten goede doelen. Dit betekent dat er geen abonnementskosten voor de standaard diensten worden doorberekend en dat er alleen op online donaties en verzilverde DoneerBON(nen) standaard geld ingehouden wordt.

Waarom wordt er geld ingehouden?
GeefGratis maakt gebruik van diverse partners waaronder banken, creditcard maatschappijen, payment service providers etc. etc. Al deze partijen berekenen transactiekosten, percentages etc. door.

Wat krijgen we voor de inhouding terug?
Door gebruik te maken van de donatiedienst van Stichting GeefGratis geldt dat:
 1. uw organisatie online donaties kan ontvangen zonder investering
 2. uw organisatie zelf niets hoeft te programmeren
 3. uw organisatie automatisch een donatie widget krijgt die aan profielen op geefcommunities toegevoegd kunnen worden
 4. iedere internetter voor uw organisatie een actie kan opstarten via geefsamen.nl waarbij uw organisatie de donatiegelden ontvangt
 5. uw organisatie online inzage krijgt in de donatiegegevens via een verfijnde rapportagemodule
 6. uw organisatie meerdere donatievormen kan aanbieden (iDEAL, creditcard, SMS Machtiging, 0900 helpons, schenkservice, PayPal, machtigingen en acceptgiro's
 7. uw organisatie via de eigen website donaties kan vragen
 8. uw organisatie de donatiemodule per project kan inzetten met terugkoppeling hoeveel er gedoneerd is, door wie en aan welk project
 9. uw organisatie geen risico's loopt. Eventuele fraudezaken komen voor rekening van GeefGratis zodat u zelf geen nasleep hebt
 10. de donaties door 1 van de grootste PSP's wordt verwerkt (Ogone)
 11. uw organisatie zelf geen contracten hoeft aan te gaan met de diverse partijen waaronder banken en creditcard maatschappijen
 12. uw organisatie automatisch aan andere fondsenwervende websites deelneemt waarmee uw organisatie extra donatiegelden kan ontvangen (www.doneerbon.nl, www.onlinecollecteren.nl, www.geefsamen.nl, etc.)
Hoeveel wordt er ingehouden?
Dat is afhankelijk van de gekozen dienst die afgenomen wordt bij Stichting GeefGratis. Er zijn 3 mogelijkheden. Standaard geldt dat er 8% ingehouden wordt op donaties. De inhouding is btw vrijgesteld. Indien een goed doel een zilveren of gouden partner van geef.nl wordt geldt dat er een kickback fee wordt gegevenn waardoor de uiteindelijk inhouding lager zal uitvallen, zie: abonnementsvormen voor de mogelijke abonnementsvormen die door ieder goed doel zelf te kiezen zijn. Bij aansluiting wordt standaard de no cure no pay variant geactiveerd.
Via de onderstaande URL:
http://www.geef.nl/uitleg-donatiemodule

Is het mogelijk een URL (link) te genereren naar de donatiemodule. Zo kan de donatiemodule:
 • actie- of projectmatig ingezet worden;
 • kun je bepalen naar welke betalingsvormen je wel/geen link wil leggen;
 • kun je bepalen in welke taal de donatiemodule opent;
Voor iedere betalingsvorm kun je dus een afzonderlijke link gebruiken. Deze wizard kun je zo vaak je wil gebruiken om meerdere URL's op te vragen. Zo kun je op eens engelstalige website bijvoorbeeld op een donatiepagina doorlinken naar alleen de opties CreditCard terwijl op de nederlandstalige website alle betaalopties worden aangeboden.

Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis kunnen de kleuren van de donatiemodule aangepast worden zodat deze past in de huisstijl van de organisatie.

Voor een uitgebreid seminar dat laat zien hoe te koppelen met de donatiemodule, zie: www.vimeo.com/22749608 of de video direct hieronder:

Ja, dat is mogelijk. Indien uw organisatie technisch een en ander op de rit kan krijgen dan kan uw organisatie via een POST methode op het moment dat een donatie plaatsvindt deze informatie geautomatiseerd ontvangen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk de donaties geautomatiseerd te verwerken zodat ze direct in het administratiepakket staan dat uw organisatie gebruikt.

Klik op [documentatie] voor de uitleg.

De donatiemodule is een standaard module die voor alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratig geldt. Veel zaken binnen de donatiemodule zijn op maat in te stellen. Echter niet de mogelijkheid de vraag of men een (digitale) nieuwsbrief wil ontvangen. Waarom niet? Dit omdat (digitaal) tussen aanhalingstekens staat en dezelfde vraag dus geldt voor zowel een digitale of gedrukte nieuwsbrief. De vraag zou ook gelezen kunnen worden als: Houd mij op de hoogte! Daarnaast is het verstandig om deze vraag NIET te deactiveren omdat ondanks dat je als organisatie wellicht nog geen nieuwsbrief verstuurd je wel al aan het verzamelen van gegeven begint mocht dit ooit wel het geval zijn. Het zou dus onverstandig zijn deze optie niet op te nemen vandaar dat deze ook niet te deactiveren is.

Donateurs die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden kunnen dus benaderd worden via een (digitale) nieuwsbrief. Per donatie wordt aangegeven of men op de hoogte gehouden willen worden via de optie Nieuwsbrief Ja/Nee. Het antwoord dat men gegeven heeft bepaald of deze donateurs benaderd mogen worden.

Stichting GeefGratis wil dat er minimaal 90% van het gedoneerde geld bij het goede doel terecht komt. In de praktijk geldt dat er 92% van een donatie wordt uitbetaald en dat er dus 8% wordt ingehouden. Bij transacties onder de 5 euro geldt dat er meer dan 8% ingehouden wordt door de diverse partijen (banken, creditcard maatschappijen, PSP's, belastingdienst, GeefGratis, etc.) waardoor er uiteindelijk minder bij het goede doel terecht komt. Dit is iets wat we met zijn allen niet willen natuurlijk. Vandaar de minimale bedragen per betaalvorm. Daarnaast geldt dat de donatiemodule een standaard module is die voor alle (aangesloten) goede doelen op geef.nl geldt. Het is dus niet mogelijk per betaalvorm van het minimale bedrag per betaalvorm af te wijken per goed doel.