Stichting GeefGratis
  Bekijk hier de online versie van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief GeefGratis | 11e jaargang nieuwsbrief GeefGratis | editie: week 43, 2011.
 
   
 
Beste ##goededoelnaam##,
Deze week in de nieuwsbrief aan 3.000+ aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis:
  1. GeefGratis is Currence certificaathouder iDEAL
  2. Een 2e kans voor PayPal? / Wallie einde oefening
  3. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld
  4. Nieuwe aanpassingen aan de website geef.nl
  5. FluidSurveys: nieuw online software donatieprogramma binnen TechSoup

  6. Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
  7. GeefGratis Helpdesk, GeefGratis feedback, colofon en nieuwsbrief abonnementsinformatie
 
   
   
 

Volg GeefGratis:         

 

Volg TechSoup         

 
   
   
 

1. GeefGratis is Currence certificaathouder iDEAL

Rubriek: Mededelingen

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis is sinds 2010 druk bezig geweest met de verdere professionalisering van de stichting. We zijn in oktober 2011 Currence certificaathouder iDEAL geworden.

In de afgelopen 2 maanden is ten eerste de Stichting Derdengelden GeefGratis actief geworden. Ten tweede is de stichting opgenomen in het register van DNB als vrijgestelde betaalinstelling (zie eerder bericht in deze nieuwsbrief). Stichting GeefGratis staat echter niet onder (door)lopend toezicht van DNB. Als derde is Stichting GeefGratis dus Currence certificaathouder iDEAL geworden. Slechts houders van een geldige door Currence verleende licentie of certificaat hebben toestemming van Currence iDEAL B.V. om het product iDEAL te voeren en activiteiten te ontplooien op het gebied van het iDEAL-betalingsverkeer met betrekking tot het collecteren van (donatie)gelden voor derden (goede doelen). Door de verdere professionalisering die inmiddels afgerond is hebben de 3.000+ aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis nog meer zekerheden gekregen. De donaties komen voortaan rechtstreeks binnen bij Stichting Derdengelden GeefGratis en niet langer bij Stichting GeefGratis. Derdengelden zijn geldsommen van derden die door Stichting GeefGratis worden beheerd alvorens ze gesommeerd 1x per maand per goed doel uitbetaald worden. Sinds augustus 2011 lopen alle donaties via een afzonderlijke stichting waarin de derdengelden worden ondergebracht. Stichting GeefGratis gebruikt een bijzondere bankrekening, ook kwaliteitsrekening genaamd. De bedoeling hiervan is tweeledig:
  • De derdengelden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
  • Bij een eventueel faillissement van Stichting GeefGratis vallen de derdengelden buiten het faillissement.
Alle aangesloten goede doelen hebben nu nog meer zekerheid dat de donatiegelden die hun toekomen veilig staan en niet bij een eventueel faillissement of iets soortgelijks verloren gaan.

Stichting (Derdengelden) GeefGratis is dus een Collecterende Payment Service Provider die aan alle eisen voldoet die gelden om te collecteren voor andere partijen. In dit geval goede doelen. Zo heeft Stichting GeefGratis aan alle Currence iDEAL eisen voldaan en is daarmee Currence certificaathouder iDEAL in het CPSP model geworden, zie hier.

 
   
       
   
 

2. Een 2e kans voor PayPal? / Wallie einde oefening

Rubriek: donatiemodule

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis


PAYPAL: Nu stichting GeefGratis door Currence als certificaathouder iDEAL bestempeld is binnen het CPSP model (zie punt 1 in deze nieuwsbrief) zullen we proberen PayPal weer te activeren als betaaloptie in onze donatiemodule. Hierin zijn we alleen afhankelijk van de manier waarop PayPal met onze aanmelding omgaat.

Voor diegene die nog niet weten wat er aan de hand is/was met PayPal, zie http://www.maatschappelijkonverantwoordondernemen.nl.

We zijn inmiddels dus weer gestart met de registratie en PayPal moet wel met hele aparte regels komen willen we niet geaccepteerd worden omdat we dus aan alle regelgeving in Nederland voldoen en daarnaast binnen het CPSP model voldoen aan alle Currence iDEAL eisen. We zullen zien. PayPal zal ons vertrouwen weer moeten winnen al zullen ze dat waarschijnlijk zelf anders zien. Het (op)nieuw aangemaakte account werd alweer na 2 dagen geblokkeerd waarbij om extra informatie gevraagd wordt. Dit is inmiddels door ons aangeleverd. Eens kijken of we het nu daadwerkelijk geactiveerd krijgen.

P.S. PayPal kwam overigens negatief in het nieuws deze week bij de TROS Opgelicht uitzending,
zie: ow.ly/7amgr en het artikel: ow.ly/7amh7


WALLIE: Wij hebben een schrijven gekregen van de organisatie die Wallie als betalingsdienst heeft overgenomen dat Wallie tot 31 december 2011 zal werken maar daarna zal stoppen als betaalvorm.

GeefGratis gaat de komende tijd kijken hoe wij Wallie zullen afsluiten binnen de donatiemodule omdat deze betaalvorm domweg ophoudt te bestaan. De kans bestaat dat we Wallie als betaalvorm op 1 november of 1 december zullen deactiveren voor alle aangesloten goede doelen. Dit is dus geen actie van de kant van GeefGratis maar noodzakelijk omdat Wallie als betaalvorm stopt per 31-12-2011. Zie hier hoe andere partijen op dit nieuws reageerde.
 
   
       
   
 

3. Laatste nieuws

Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:
 
   
       
   
 

4. Nieuwe aanpassingen aan de website geef.nl

Rubriek: websites

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

De ontwikkeling van www.geef.nl vordert gestaag. We verwachten voor 1 december een werkende versie op te leveren en het definitief voor 2012 online te lanceren zodat ieder aangesloten goede doel bij Stichting GeefGratis een eigen actie platform heeft.

In eerste instantie zullen we www.geef.nl lanceren als losstaande website waarbinnen ieder aangesloten goede doel een eigen actie platform krijgt. Voor meer info over het eigen actie platform, zie de eerder verstuurde nieuwsbrief. Daarna (eind 2011) zullen we 1 voor 1 de websites gaan onderbrengen in www.geef.nl en zal uiteindelijk ook het CMS systeem op de nieuwe omgeving komen te draaien. Het kan zijn dat informatie tijdelijk op 2 verschillende systemen te beheren zal zijn maar uiteindelijk zal dit vanuit nog maar 1 systeem beschikbaar komen. We gaan de overlast tot een minimum beperken en verwachten dat voor iedereen (GeefGratis, de aangesloten goede doelen, de donateurs en de actievoerders) alles overzichtelijker en duidelijker wordt zodat voor iedereen in 1 oogopslag duidelijk wordt wie er achter www.geef.nl zit en wat er allemaal op deze website te doen is. We hopen voor het einde van Q2 2012 een en ander volledig afgerond te hebben en blijven via de nieuwsbrief de aangesloten goede doelen op de hoogte houden.

 
   
       
   
 

5. FluidSurveys: nieuw online software donatieprogramma binnen TechSoup

Rubriek: TechSoup donatieprogramma

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

FluidSurveys biedt samen met TechSoup Nederland de online enquête-tool aan non-profitorganisaties en openbare bibliotheken aan. Organisaties kunnen FluidSurveys gebruiken om snel informele gegevens te verzamelen en te analyseren via online-enquêtes, formulieren of opiniepeilingen.


Organisaties die in aanmerking komen, kunnen een donatie aanvragen van een éénjarig abonnement op de online- Pro versie van FluidSurveys. Zij kunnen dit abonnement jaarlijks verlengen, mits zij nog steeds in aanmerking komen.

Raadpleeg de instructiepagina om de criteria te bekijken die gelden voor dit programma.

Huidige en voormalige betalende FluidSurveys abonnees komen niet in aanmerking voor dit donatieprogramma.

Voor meer informatie over het donatieprogramma van TechSoup, zie www.techsoup.nl en voor meer informatie over FluidSurveys, zie: www.fluidsurveys.com/.

P.S.
Stichting GeefGratis zal zelf ook gebruik maken van het FluidSurveys donatieprogramma via TechSoup en zal binnenkort haar eerste onderzoek onder aangesloten goede doelen via FluidSurveys versturen onder haar aangesloten goede doelen. Wij denken dat veel goede doelen vaak wel een enquete willen houden maar vaak niet weten hoe dit technisch op te starten. FluidSurveys is een online cloud dienst die dit makkelijk mogelijk maakt voor onder andere non-profit organisaties.
 
   
   
 

Volg GeefGratis:         

 

Volg TechSoup         

 
   
   
 

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord (gegaan) met de algemene voorwaarden (tijdens registratie) die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief minimaal op het algemene e-mailadres van de organisatie. Afmelden op het algemen e-mailadres van de organisatie is dus niet mogelijk.

Gepersonaliseerd
Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: ##email##

De GeefGratis nieuwsbrief wordt verstuurd via het Nieuwsbrieven Pakket van Procurios

Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: ##aansluitnummer##