Stichting GeefGratis
  Bekijk hier de online versie van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief GeefGratis | 11e jaargang nieuwsbrief GeefGratis | editie: week 33, 2011.
 
   
 
Beste ##goededoelnaam##,
Deze week in de nieuwsbrief aan 2.500+ aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis:
  1. Vitae StiCR zoekt uw hulpvraag!
  2. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld
  3. Social Media in een notedop
  4. GeefGratis minder goed bereikbaar in september 2011
  5. Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
  6. Helpdesk, colofon en nieuwsbrief abonnementsinformatie
 
   
   
 

Volg GeefGratis via Social Media:         

 
   
   
 

1. Vitae StiCR zoekt uw hulpvraag!

Rubriek: ingezonden mededeling

Door: Vitae StiCR

Heeft uw stichting een hulpvraag of een project dat door gebrek aan mensen blijft liggen? Vitae biedt vakmanschap aan maatschappelijke organisaties via haar Stichting Celebrate Responsibility (StiCR). Denk o.a. aan bouwkundig, financieel en secretarieel vakmanschap. Klik hier voor meer informatie.

Wat heeft StiCR te bieden
Via StiCR kunnen stichtingen advies of hulp bij projecten vragen. Bij veel maatschappelijke organisaties liggen projecten en klusjes op de plank, die door gebrek aan mensen en/of geld niet worden opgepakt. Soms is er behoefte aan advies of inspiratie op bepaalde thema’s. Vitae’ers willen graag hun vakmanschap delen met en inzetten voor goede doelen. StiCR zoekt de professional die beschikt over de juiste kwaliteiten en coördineert de contacten tussen de aanvrager en de professionals. Voor alle projecten geldt, het moet kloppen en kunnen, zonder dat er geld bij hoeft. Dit betekent dat er een Vitae’er is die “wil en kan”.

Contact
Wil je meer weten over StiCR? Email dan Peter Blokland via p.blokland@vitae.nl. Of kijk op de www.vitae.nl website.
 
   
   
 

Volg GeefGratis via Social Media:         

 
   
   
 

2. Laatste nieuws

Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:
 
   
   
 

Volg GeefGratis via Social Media:         

 
   
   
 

3. Social Media in een notedop

Rubriek: Social Media

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Omdat nog steeds veel internetters en ook non-profits door de bomen het bos niet zien proberen heeft Jordan pagina's op zijn persoonlijke website pagina's online gezet die in een notedop alle mogelijke social media oplossingen en toepassingen inzichtelijk maken.

Er wordt kort en krachtig stil gestaan bij de prive- en zakelijke toepassingen van Social Media en er komen online oplossingen aan bod die in combinatie met social media waardevolle tools kunnen zijn.

Zie: http://www.jordanvanbergen.nl/socialmedia/

P.S. vergeet niet het online boek (dat nu direct in .pdf vorm gedownload kan worden) over fondsenwerving 2.0 in te kijken of te downloaden. Het bevat een schat aan informatie over online fondsenwerving en uitleg hoe de gratis te gebruiken internet diensten van GeefGratis in de praktijk toe te passen.
 
   
   
 

Volg GeefGratis via Social Media:         

 
   
   
 

4. GeefGratis in september telefonisch niet bereikbaar door vakanties

Rubriek: Mededelingen

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

Stichting GeefGratis zal door diverse vakanties in september 2011 telefonisch niet bereikbaar zijn. Mocht in deze periode iets met de webserver(s) van Stichting GeefGratis gebeuren dan kan het zijn dat onze website(s) en/of donatiemodule plat komen te liggen. Wij zijn normaal bereikbaar via e-mail en zullen er ook alles aan doen om iedere vraag zoals normaal binnen 24 uur te beantwoorden. Dit laatste is afhankelijk van een werkende internet verbinding op de vakantiebestemming(en).

Gedurende de vakantieperiode is er niemand fysiek aanwezig om eventuele serverproblemen te verhelpen. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen dat er een server tijdens de vakantie afsterft. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat dit gebeurt. We nemen dus een risico en zullen proberen dit risico zoveel mogelijk te beperken. We kunnen echter geen garanties geven dat bij eventuele calamiteiten een en ander snel weer in de lucht zal zijn. Mocht het onverhoopt misgaan dan zullen we natuurlijk onze best doen om zo goed als mogelijk de websites weer online te krijgen (wellicht met rooksignalen vanuit Zuid-Frankrijk, Griekenland, of Italie). Maar ach, waarom zou het misgaan is een veel gehoorde opmerking...... we zullen zien. We hebben dus in ieder geval maatregelen genomen om het risico zoveel als mogelijk te beperken. In de afgelopen 10 jaar is tijdens de vakantieperiode van stichting GeefGratis niets mis gegaan. We gaan er van uit dat dit deze vakantieperiode ook het geval zal zijn.
 
   
   
 

Volg GeefGratis via Social Media:         

 
   
   
 

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord (gegaan) met de algemene voorwaarden (tijdens registratie) die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief minimaal op het algemene e-mailadres van de organisatie. Afmelden op het algemen e-mailadres van de organisatie is dus niet mogelijk.

Gepersonaliseerd
Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: ##email##

De GeefGratis nieuwsbrief wordt verstuurd via het Nieuwsbrieven Pakket van Procurios

Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: ##aansluitnummer##