Beste ##goededoelnaam##,
kunt u onderstaande nieuwsbrief om wat voor reden dan ook niet lezen, klik hier.GeefGratis nieuwsbrief
Nieuwsbrief aan meer dan 2.000+ aangesloten goede doelen. 10e jaargang. Editie: week 39, 2010.
       

Inhoudsopgave

 1. Symantec desktop producten in het TechSoup donatieprogramma
 2. CBF lanceert landelijk Register Goede Doelen
 3. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld
 4. Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
 5. Helpdesk, colofon en nieuwsbrief abonnementsinformatie

1. Symantec desktop producten in het TechSoup donatieprogramma

Rubriek: software donaties

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Sinds deze week is het ook mogelijk Symantec desktop producten binnen het TechSoup donatieprogramma te bestellen.Tot voor kort konden alleen de server versies van Symantec besteld worden. Vanaf nu is het ook mogelijk de Symantec desktop producten te bestellen. Voor een overzicht van de Symantec producten, klik hier

Voorwaarden Symantec Donatie Programma
Welke organisaties komen in aanmerking ?
 • Het programma richt zich tot stichtingen en verenigingen.
 • De producten worden ter beschikking gesteld van de erkende organisaties, niet van individuen, en dit volgens de criteria en regels van Symantec.
 • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse balanstotaal van een organisatie de 10 miljoen USD niet te boven gaan.
 • Om in aanmerking te komen moet een organisatie aanvaarden en in staat zijn te bewijzen dat ze geen enkele vorm van discriminatie toepast.
Voor meer gedetailleerde informatie, verwijzen we u naar de FAQ Symantec.

2. CBF lanceert landelijk Register Goede Doelen

Rubriek: centrale databases

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Het CBF heeft afgelopen week een landelijk Register Goede Doelen op www.cbf.nl gelanceerd. Zie hieronder hoe dit bekend is gemaakt.

"Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) lanceert maandag 27 september 2010 met de slogan 'Weet waarvoor je geeft' het Register Goede Doelen. Met dit landelijk register op www.cbf.nl bevordert het CBF de transparantie van Nederlandse goede doelen. Burgers kunnen per gemeente en per collecterende instelling de opbrengsten van collectes raadplegen.

Donateurs kunnen gratis ruim 20.000 labels met informatie raadplegen over ruim 1.250 goededoeleninstellingen. Dit betreft ruim 360 door het CBF beoordeelde instellingen en de overige goede doelen die hun jaarcijfers beschikbaar stellen ter bevordering van de transparantie. Jaarcijfers, grafieken over de bestedingen, jaarverslagen, en informatie over vrijwilligers, bestuursleden en directies kunnen via eenvoudige zoekfuncties worden opgezocht. Geïnteresseerden kunnen via trefwoorden een selectie maken en profielen van afzonderlijke goededoelenorganisaties doornemen.

Op de vernieuwde website worden ook de collecteopbrengsten in ruim 400 gemeenten overzichtelijk gegroepeerd. Onder de rubriek Collecten staan de landelijke en plaatselijke collecteroosters, en de collecteopbrengsten per provincie, per gemeente en per huishouden. De collecteopbrengsten worden via een beschermd intranet door gemeenten zelf ingevoerd.

Op www.cbf.nl kunnen in de rubriek Cijfers totaaloverzichten over fondsenwerving en bestedingen van ruim 1.250 instellingen worden geanalyseerd. Dit betreft de baten en lasten van Nederlandse goede doelen evenals de overzichten van reserves en fondsen, verdelingen over instellingen en per sector, de verdelingen van de kansspelgelden en de opbrengsten van de gezamenlijke hulpacties, zoals de acties van giro 555"
.

Centrale databases in de goede doelen wereld
Zoals al eerder in een nieuwsbrief van GeefGratis bekend is gemaakt zijn centrale databases in de goede doelen wereld in Nederland een hot item aan het worden en zijn er meer en meer partijen bezig een centrale database te lanceren om zo een belangrijke speler te worden of te blijven binnen de goede doelen wereld. Er zijn dus nu 3 partijen die een centrale database communiceren naar de buitenwereld:
 1. CBF: landelijk Register Goede Doelen.
 2. CIGD: Centraal Informatiepunt Goede Doelen
 3. SBF/VFI: Guidestar/Databank Filantropie.
GeefGratis is in gesprek met alle 3 de partijen en hieronder in een notedop hoe een en ander er nu voor staat:

SBF/VFI: Guidestar/Databank Filantropie.
De 2e naam VFI zorgt voor huivering bij alle partijen lijkt het wel (bij zowel goede doelen als afnemers van de data). De VFI vertegenwoordigt net als het CBF alleen die goede doelen die aangesloten zijn (de leden) en daarom willen andere goede doelen niet graag hun naam hieraan verbinden en afnemers zien niet graag dat het VFI de database gebruikt om eigen diensten te exploiteren. Daar lijkt het op dit moment wel op. Dat kwam ook uit de enquête die GeefGratis een tijd terug onder de aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis heeft gehouden naar voren. Dus alleen als de Databank Filantropie volledig onafhankelijk van het VFI en dus vanuit het SBF acteert en het VFI net als alle andere partijen alleen afnemer van de database wordt is er een basis voor de Databank Filantropie. Het SBF heeft inmiddels op vragen van onze kant als volgt gereageerd: "We zetten op dit moment beslist niet in op een VFI-databank. Het wordt een onafhankelijke landelijke databank onder de vlag van de SBF". Dat klinkt in ieder geval goed.

CIGD: Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Daarnaast heeft GeefGratis vanuit het CIGD inmiddels een aanbod gekregen om te koppelen met de CIGD database. We zijn aan het afwegen of we hier op in moeten gaan en 2 punten zijn daarbij belangrijk. Gaat het CIGD de database zelf exploiteren met een tool op een eigen website of is het alleen zoals het zou horen een onafhankelijke database waarin goede doelen maar 1x hun gegevens hoeven in te voeren waarbij er meer partijen gebruik van maken. Het tweede punt is het kosten aspect. Het CIGD heeft aan GeefGratis aangegeven dat de eenmalige kosten om de databases te koppelen tussen de 2.000 en 4.000 euro liggen (zonder de effort aan de kant van GeefGratis te benoemen die wij er nog in moeten stoppen). Daarnaast hanteert het CIGD een tarief voor diverse soorten gebruikers. Geefgratis behoort volgens het CIGD (1e inschatting) tot de categorie Medium User: gebruiker van een deel van de database die een tegenprestatie levert in de vorm van nieuwe data GDO’s, draagvlak en beoordelingen. Hieraan koppelt CIGD een jaarlijks licentietarief van € 5.000. GeefGratis heeft een eigen database waar ze al jaren uit put en kent een CMS systeem waarmee goede doelen zelfstandig hun data kunnen beheren. Daarnaast heeft het CBF, KGD, KGB, ISF toegang tot deze database om de velden betreffende deze organisaties zelfstandig te beheren. Door over te stappen naar een centrale database als het CIGD moet gelden dat alles net zo makkelijk blijft voor aangesloten goede doelen en GeefGratis zoals het nu is. De afweging van het moeten betalen voor data waarbij we dit al 10 jaar zelf op de rit hebben en de onafhankelijkheid (het niet exploiteren van de database informatie) zal bepalen of we met het CIGD in zee gaan.

CBF: landelijk Register Goede Doelen
Deze database is vooral gebaseerd op en t.b.v. de CBF goede doelen. Desondanks heeft Stichting GeefGratis een open invitatie aan het CBF gedaan op de volgende manier: hierbij een open invitatie aan het adres van Adri van het CBF. Mocht het CBF om wat voor reden niet koppelen aan de Databank Filantropie of de CIGD databank dan is een combinatie Register Goede Doelen van het CBF met aanvulling vanuit de GeefGratis database wellicht ook een optie. Dus de CBF website zoals deze altijd al online is en daarbij extra informatie over 2.000+ goede doelen waarbij duidelijk staat dat deze informatie vrij opvraagbaar is maar niet gecontroleerd is/wordt door het CBF. Hierdoor wordt het Register Goede Doelen van het CBF ook een stuk uitgebreider en meer en meer het startpunt voor de massa die geïnteresseerd is in informatie over de goede doelen wereld. Indien de interesse er is bij het CBF hoor ik het graag Adri. Omdat we zelf vooral in de avonduren en weekenden aan GeefGratis werken geldt dat we nog niet gesproken hebben met het CBF maar afgelopen week is er iedere dag vanuit het CBF of GeefGratis getracht telefonisch in contact met elkaar te komen. Dat zal volgende week wel lukken en dan weten we hoe het CBF op onze invitatie zal reageren en of dit wellicht ook nog een optie is.

Samenvatting/Conclusie
Met dit item in de nieuwsbrief willen we duidelijk maken wat er allemaal op de achtergrond speelt en waarbij GeefGratis een keuze zal moeten maken uit 1 van de 3 landelijke databases of er voor moet kiezen gewoon op eigen voet verder te gaan m.b.t. een goede doelen database zoals we dit al 10 jaar doen. We horen graag van aangesloten goede doelen wat zij vinden. Geef dus je mening via e-mail aan GeefGratis wat we wellicht wel en zeker niet moeten doen en we zullen dit meenemen in ons besluit hoe te handelen m.b.t. de landelijke centrale goede doelen database(s). We gaan niet direct individueel reageren op de meningen die binnen komen maar zijn blij met iedere feedback die we krijgen.

3. Laatste nieuws


Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:

4. The story continues... PayPal ... of toch niet?

Rubriek: donatiemodule

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis is zoals in de vorige nieuwsbrieven aangegeven weer in "gesprek" met PayPal.

Echter moeten wij concluderen dat het moeten aanleveren van nieuwe informatie binnen 3 dagen door Stichting GeefGratis niet heeft geleid tot een reactie van de kant van PayPal. Ook niet na herhaaldelijk navragen. We zijn nu alweer 4 weken verder en vernemen niets van de kant van PayPal.

Helpdesk

Rubriek: veel gestelde vragen aan GeefGratis

Voor de GeefGratis helpdesk met antwoorden op veel gestelde vragen en uitleg van de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis zie: www.geefgatis.nl/helpdesk

Colofon

Stichting GeefGratis


Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.B.)

(E) info@geefgratis.nl

(I) www.geefgratis.nl
(I) www.allegoededoelen.nl
(I) www.goededoelenwereld.nl
(I) www.doneerbon.nl
(I) www.doneerwijzer.nl
(I) www.nationalehulpactie.nl

Stichting GeefGratis is bij KvK Oost-Brabant geregistreerd onder kvk-nr. 17137130.

Stichting Goededoel.nl


(I) www.goededoel.nl

Stichting Goededoel.nl is bij KvK Amsterdam geregistreerd onder kvk-nr. 34150641.

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord (gegaan) met de algemene voorwaarden (tijdens registratie) die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief minimaal op het algemene e-mailadres van de organisatie. Afmelden op het algemen e-mailadres van de organisatie is dus niet mogelijk.

Gepersonaliseerd
Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: ##email##
Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: ##aansluitnummer##


De Stichting GeefGratis nieuwsbrieven worden verstuurd via het Nieuwsbrieven Pakket van Procurios.