Beste %Subscriber:CustomField1%,
kunt u onderstaande nieuwsbrief om wat voor reden dan ook niet lezen, klik hier.


GeefGratis nieuwsbrief
Nieuwsbrief aan meer dan 2.000+ aangesloten goede doelen. 10e jaargang. Editie: week 22, 2010.

       

 1. PayPal deactiveert account GeefGratis! Laat je horen en:
  teken de petitie om PayPal actief te houden in de donatiemodule


 2. PayPal laat 2.200+ goede doelen barsten.
  Het volledige dossier PayPal - Stichting GeefGratis staat nu online.

 3. Gratis aangeboden: 40 pakken sondevoeding Nutrison Multi Fibre


 4. Aanpassing uitbetaling donaties vanuit GeefGratis en het GeefSamen netwerk


 5. Aanpassing Algemene Voorwaarden


 6. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld

 7. Uitgebreide helpdesk Stichting GeefGratis online


 • Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
 • Colofon, Helpdesk en nieuwsbrief abonnementsinformatie

1. PayPal deactiveert account GeefGratis!

Rubriek: donatiemodule

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Het ongelooflijke is dan toch gebeurd. Na meer dan 3 maanden op de achtergrond met PayPal gecommuniceerd te hebben heeft PayPal eenzijdig besloten het PayPal account van GeefGratis te deactiveren waardoor meer dan 2.200+ aangesloten goede doelen binnen de donatiemodule opeens geen PayPal donaties meer kunnen ontvangen. We zijn hier zeer verbolgen over en roepen aangesloten goede doelen op in actie te komen en minimaal de petitie online te tekenen.

Omdat het nogal een verhaal is hebben we hierover een heel dossier samengesteld. Dit dossier PayPal is online te lezen, klik hier. Het dossier geeft uitgebreid uitleg wat er in de afgelopen 3 maanden allemaal is gebeurd.


Die goede doelen die de 1e gesponsorde workshop door GeefGratis van David Berg hebben bijgewoond zijn al een tijd terug op de hoogte gebracht wat er aan de hand is. Zij reageerden tijdens de 1e workshop ook al vol ongeloof. Iedereen die het PayPal dossier doorleest zal inzien dat wij er alles aan gedaan hebben het account actief te houden zodat goede doelen donaties kunnen blijven ontvangen via PayPal in de donatiemodule van GeefGratis. Echter heeft PayPal dus anders besloten. Duidelijk is ook dat wij alles netjes aangepakt hebben en dat willen we nu ook nog steeds doen. Daarom verzoeken wij alle aangesloten goede doelen de petitie te tekenen om zo nog 1x druk uit te oefenen op PayPal om toch de deactivatie terug te draaien zodat we weer met zijn allen donaties via PayPal kunnen ontvangen binnen de donatiemodule.

Op dit moment geldt dat voor alle aangesloten goede doelen de PayPal betaaloptie uitgezet is omdat donateurs anders een foutmelding kregen bij het betalen via PayPal. Via de petitie hopen we dit weer snel ongedaan te kunnen maken.

Teken de Petitie
Wij zullen de ingevulde petities overhandigen aan Dennis en Erik van PayPal met de vraag het account weer te activeren. Hopelijk gaat men inzien dat men een pijnlijke vergissing heeft begaan. Dus kom op voor ons gezamenlijk doel en belang en
TEKEN DE PETITIE.

PayPal laat ons al een tijdje het volgende zien als we in ons PayPal account inloggen:

Het tekenen van de petitie is stap 1 om PayPal zover te krijgen het toch weer mogelijk te maken als GeefGratis PayPal als donatievorm aan te bieden in de donatiemodule aan aangesloten goede doelen. Het invullen is zo gepiept. We sturen alle informatie al door zodat je in minder dan 30 seconden de petitie verstuurd kunt hebben. Stichting GeefGratis biedt al jaren de mogelijkheid via internet donaties te ontvangen door organisaties die zelf weinig of geen kennis hebben van online webdiensten of internet. Het zou jammer zijn als deze goede doelen nu verstoken blijven van deze donatievorm.

Om toch een beetje de humor er in te houden hebben wij het gevoel dat PayPal ons account als volgt gecontroleerd heeft, KLIK HIER. Zo keken wij er in het begin naar maar het lijkt er steeds meer op dat PayPal organisaties niet serieus neemt of goed begeleid of controleert, teken de petitie.

2. Gratis aangeboden: 40 pakken sondevoeding Nutrison Multi Fibre

Rubriek: ingezonden mededelingen

door: Jef Schaap, Stichting BURUNG MANYAR

Stichting BURUNG MANYAR heeft een aanbod gekregen van 40 pakken sondevoeding Nutrison Multi Fibre (houdbaar tot 2013, nog in doos).

Stichting BURUNG MANYAR heeft daarvoor geen directe bestemming, maar mogelijk heeft een ander goed doel wel een bestemming hiervoor. Diegene die geinteresseerd is in het aanbod kunnen in contact treden met:

Jef Schaap
Stichting BURUNG MANYAR
E-mail: jschaap@burungmanyar.nl

3. Aanpassing uitbetaling donaties vanuit GeefGratis en het GeefSamen netwerk

Rubriek: donatiemodule

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis heeft op aanvraag van een paar aangesloten goede doelen de uitbetaling van donaties in 1 maand aangepast

Voorheen ging het als volgt:
 1. Alle donaties worden gesommeerd per maand per goed doel uitbetaald op het bank- of girorekeningnummer zoals bekend in de database bij Stichting GeefGratis en waarbij deze gegevens door het goede doel zelf te beheren zijn via het CMS systeem
 2. Het goede doel ontvangt (digitaal) een uit te betalen factuur met daarop het totaalbedrag van alle donaties in 1 maand
 3. Het goede doel kan alle individuele donaties opvragen via het CMS systeem. Alle donaties in 1 bepaalde maand behoren overeen te komen met de uitbetaalde factuur (minus de 10% inhouding)
Vanaf juni gaat de uitbetaling als volgt:
 1. Alle donaties via de donatiemodule van GeefGratis worden gesommeerd per maand per goed doel uitbetaald op het bank- of girorekeningnummer zoals bekend in de database bij Stichting GeefGratis en waarbij deze gegevens door het goede doel zelf te beheren zijn via het CMS systeem
 2. Daarnaast worden alle donaties via de donatiemodule op GeefSamen gesommeerd per maand per goed doel uitbetaald op het bank- of girorekeningnummer zoals bekend in de database bij Stichting GeefGratis en waarbij deze gegevens door het goede doel zelf te beheren zijn via het CMS systeem
 3. Het goede doel ontvangt (digitaal) een uit te betalen factuur met daarop het totaalbedrag van alle donaties in 1 maand en dit totaalbedrag moet overeen komen met de uitbetaalde bedrag in punt 1 en 2.
 4. Het goede doel kan alle individuele donaties opvragen via het CMS systeem. Alle donaties in 1 bepaalde maand behoren overeen te komen met de uitbetaalde factuur (minus de 10% inhouding) uit punt 3.
Goede doelen krijgen dus nog steeds alle donaties gesommeerd per goede doel uitbetaald maar nu uitgesplitst vanuit de standaard donatiemodule en de donaties die via het GeefSamen netwerk binnen komen. Goede doelen die veel donaties via GeefSamen binnen krijgen kunnen hierdoor beter volgen en intern verantwoorden via welke kanalen alle actie donaties zijn binnen gekomen. Stichting GeefGratis hoopt hiermee weer een extra service te bieden aan de goede doelen die dit aangevraagd hebben.

4. Aanpassing Algemene Voorwaarden

Rubriek: Stichting GeefGratis

door: Jordan van Bergen, directeur Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis heeft de algemene voorwaarden voor aangesloten goede doelen aangepast

Zie: http://www.geefgratis.nl/over-ons/algemene-voorwaarden/. De aanpassing betreft artikel 12 m.b.t. de voorwaarden voor aangesloten goede doelen. Na aanpassing van de algemene voorwaarden is het voor een aangesloten goede doel mogelijk de organisatie te deactiveren bij Stichting GeefGratis als aangesloten goede doel omdat u het met de aanpassing wellicht niet eens bent. Vergeet niet dat deactivering betekent dat:
 1. Uw goede doel niet meer zichtbaar is op de goede doelen portal websites www.allegoededoelen.nl, www.goededoel.nl etc.
 2. Uw goede doel ook niet meer zichtbaar is op verschillende partner websites waaronder www.anbi.nl
 3. Er niet meer online via de donatiemodule van Stichting GeefGratis aan uw goede doel gedoneerd kan worden
 4. De DoneerBON niet meer verzilverd kan worden aan uw goede doel
 5. Particulieren en bedrijven niet meer actief kunnen worden via www.geefsamen.nl t.b.v. uw organisatie.
 6. Etc. etc.

5. Laatste nieuws


Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:

Colofon

Stichting GeefGratis


Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.B.)

(E) info@geefgratis.nl

(I) www.geefgratis.nl
(I) www.allegoededoelen.nl
(I) www.goededoelenwereld.nl
(I) www.doneerbon.nl
(I) www.doneerwijzer.nl
(I) www.nationalehulpactie.nl

Stichting GeefGratis is bij KvK Oost-Brabant geregistreerd onder kvk-nr. 17137130.

Stichting Goededoel.nl


(I) www.goededoel.nl

Stichting Goededoel.nl is bij KvK Amsterdam geregistreerd onder kvk-nr. 34150641.

Helpdesk

Voor de GeefGratis helpdesk zie: www.geefgatis.nl/helpdesk

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord met de algemene voorwaarden die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief op het algemene e-mailadres van de organisatie.

Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: %Subscriber:EmailAddress%
Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: %Subscriber:CustomField4%