Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft gratis te gebruiken professionele internet diensten aan goede doelen in Nederland op basis van No Cure No Pay.

Voor goede doelen
Alle aangesloten goede doelen kunnen gratis gebruik maken van de aangeboden internet diensten.
Voor particulieren en bedrijven
Alle particulieren en bedrijven kunnen zich om niet inzetten t.b.v. goede doelen uit Nederland
Uw goede doel aanmelden

Alle stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen zich aanmelden bij Stichting GeefGratis. Klik hier voor het aanmeldformulier

Content Management Systeem

Via het Content Management Systeem van Stichting GeefGratis kunnen alle goede doelen, particulieren en bedrijven zelfstandig hun gegevens beheren. Log in op www.geef.nl.

Krijg ondersteuning via de online Helpdesk

Ondersteuning nodig bij de gratis te gebruiken diensten? Ga naar de Helpdesk.

De aangesloten goede doelen bij GeefGratis

Voor een overzicht van alle 3.200+ aangesloten goede doelen, klik hier. Via de zoekingangen kan er gezocht worden op keurmerken, ANBI status en categorie.

Normen en waarden

 • 92% uitbetaling of meer +

  Iedere donatie via geef.nl wordt voor 92% of meer uitbetaald aan het gekozen goede doel zonder dat hiervoor een investering Read More
 • Geven moet FUN zijn! +

  Stichting GeefGratis vindt dat het geven aan goede doelen FUN moet zijn en probeert daarom zoveel als mogelijk concepten te Read More
 • Gratis in gebruik +

  Alle diensten van Stichting GeefGratis zijn gratis in gebruik tegen 0,0 abonnementskosten en dus op basis van het No Cure Read More
 • Voor alle non-profits +

  Stichting GeefGratis maakt geen onderscheid tussen grote en kleine(re) of bekende en minder bekende goede doelen. Alle non-profits die zichzelf Read More
 • 1

Frequently Asked Questions - Donatiemodule

FAQs - Donatiemodule
Veel gestelde vragen die goede doelen hebben m.b.t. de Stichting GeefGratis online donatiemodule.
GeefGratis maakt 2 weken na het begin van de volgende maand volgend op de lopende maand de ontvangen donaties over gesommeerd per goed doel. Echter geldt dat Stichting GeefGratis ook graag ziet dat het geld zo snel als mogelijk bij het goede doel terecht komt. Het komt er in de praktijk op neer dat we aan het begin van de volgende maand (rond de 3e) volgend op de lopende maand de donatiegelden overmaken.

Uitbetaling vindt geautomatiseerd plaats op basis van de door het aangesloten goede doel zelf ingegeven en te beheren bank- of gironummers en op naam van de instelling zoals bekend in de goede doelen database. Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door het aangesloten goede doel. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer zorgt er voor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde organisatie kan er voor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden (NAAM/NUMMER STEMMEN NIET OVEREEN). Ieder aangesloten goede doel is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen op basis van de te ontvangen facturen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.

Indien gebruik gemaakt is van projectmatig doneren (zie vraag 7) geldt dat per individuele donatie via het CMS systeem in te zien is ten behoeve van welk project of actie(voerder) er gedoneerd is.

GeefGratis maakt de donaties altijd met een vaste omschrijving over. Deze omschrijving is: Donaties [maand] [jaar] via donatiemodule Stichting GeefGratis. Dit zijn dus de totalen van alle transacties in 1 maand. Om de individuele donaties op te vragen kunt u inloggen in het CMS systeem. Daar zult u zien wie er hoeveel heeft gedoneerd en eventueel (indien u de donatiemodule projectmatig inzet) aan welk project behorende bij een eventuele interne projectcode.
 • iDEAL (Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS, Fortis, etc.)
 • CreditCard (MasterCard, Visa, American Express)
 • PayPal
 • SEPA euro incasso (doorlopende machtiging)
 • Kadobon-online
 • 0900-HELPONS
Alleen die donateurs die een emailadres ingevuld hebben en aangegeven hebben bedankt te willen worden voor de donatie krijgen geautomatiseerd een donatie certificaat met daarop de naam, het gedoneerde bedrag, een uniek certificaatnummer, het logo van het goede doel en een bedanktekst. In de e-mail aan het goede doel die signaleert dat er is gedoneerd staat dit als volgt:

Optie 1: geen bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: NEE (de donateur heeft niet aangegeven bedankt te willen worden. U hoeft dus NIETS te doen)

Optie 2: wel een bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: JA

Het certificaat inclusief bedankje wordt automatisch verzonden. Je hoeft als aangesloten goede doel in beide gevallen dus niets te doen. Klik hier voor een voorbeeld van de bedank e-mail die gestuurd wordt naar de donateur na een online donatie.

Ja, alle individuele donaties (NAW+ gegevens) kunnen opgevraagd of gedownload worden:
 • Op het moment dat de donatie 100% afgerond is krijgt ieder aangesloten goede doel de donatiegegevens (bedrag/naw etc.) per e-mail toegestuurd. Dit is een signalering e-mail;
 • E-mail is geen 100% betrouwbaar systeem door mailservers en spamfilters kan het namelijk gebeuren dat je e-mails misloopt. Door in het CMS systeem van Stichting GeefGratis in te loggen kunnen alle individuele donaties opgevraagd of gedownload worden als een excelsheet waardoor je als goed doel precies weet wie, hoeveel en optioneel* aan welk project er gedoneerd is. Dit is een real-time systeem en ontvangen donaties zijn hierbinnen 24/7 opvraagbaar. Inloggen kan als moderator (beheerder) van het desbetreffende aangesloten goede doel via https://www.geef.nl/login;
 • Maandelijks worden de donatiebedragen uitbetaald en ontvangt uw goede doel hiervan een factuur met daarop het totaal van het uit te betalen donatiebedrag in die maand. Dit bedrag op de factuur moet overeenkomen met het totaal aan alle individuele donaties in 1 maand voor uw goede doel. Dit is uw 1e controle middel op het juist en volledig uitbetalen van de donatiebedragen door GeefGratis aan uw organisatie.
* Bij vraag 7 wordt uitgelegd hoe de donatiemodule projectmatig in te zetten zodat bekend is voor welk project de donatie bestemd is.

Standaard geldt dat de diensten van Stichting GeefGratis op basis van No Cure No Pay worden aangeboden aan de aangesloten goede doelen. Dit betekent dat er geen abonnementskosten voor de standaard diensten worden doorberekend en dat er alleen op online donaties en verzilverde DoneerBON(nen) standaard geld ingehouden wordt.

Waarom wordt er geld ingehouden?
GeefGratis maakt gebruik van diverse partners waaronder banken, creditcard maatschappijen, payment service providers etc. etc. Al deze partijen berekenen transactiekosten, percentages etc. door.

Wat krijgen we voor de inhouding terug?
Door gebruik te maken van de donatiedienst van Stichting GeefGratis geldt dat:
 1. uw organisatie online donaties kan ontvangen zonder investering
 2. uw organisatie zelf niets hoeft te programmeren
 3. uw organisatie automatisch een donatie widget krijgt die aan profielen op geefcommunities toegevoegd kunnen worden
 4. iedere internetter voor uw organisatie een actie kan opstarten via geefsamen.nl waarbij uw organisatie de donatiegelden ontvangt
 5. uw organisatie online inzage krijgt in de donatiegegevens via een verfijnde rapportagemodule
 6. uw organisatie meerdere donatievormen kan aanbieden (iDEAL, creditcard, SMS Machtiging, 0900 helpons, schenkservice, PayPal, machtigingen en acceptgiro's
 7. uw organisatie via de eigen website donaties kan vragen
 8. uw organisatie de donatiemodule per project kan inzetten met terugkoppeling hoeveel er gedoneerd is, door wie en aan welk project
 9. uw organisatie geen risico's loopt. Eventuele fraudezaken komen voor rekening van GeefGratis zodat u zelf geen nasleep hebt
 10. de donaties door 1 van de grootste PSP's wordt verwerkt (Ogone)
 11. uw organisatie zelf geen contracten hoeft aan te gaan met de diverse partijen waaronder banken en creditcard maatschappijen
 12. uw organisatie automatisch aan andere fondsenwervende websites deelneemt waarmee uw organisatie extra donatiegelden kan ontvangen (www.doneerbon.nl, www.onlinecollecteren.nl, www.geefsamen.nl, etc.)
Hoeveel wordt er ingehouden?
Dat is afhankelijk van de gekozen dienst die afgenomen wordt bij Stichting GeefGratis. Er zijn 3 mogelijkheden. Standaard geldt dat er 8% ingehouden wordt op donaties. De inhouding is btw vrijgesteld. Indien een goed doel een zilveren of gouden partner van geef.nl wordt geldt dat er een kickback fee wordt gegevenn waardoor de uiteindelijk inhouding lager zal uitvallen, zie: abonnementsvormen voor de mogelijke abonnementsvormen die door ieder goed doel zelf te kiezen zijn. Bij aansluiting wordt standaard de no cure no pay variant geactiveerd.
Via de onderstaande URL:
http://www.geef.nl/uitleg-donatiemodule

Is het mogelijk een URL (link) te genereren naar de donatiemodule. Zo kan de donatiemodule:
 • actie- of projectmatig ingezet worden;
 • kun je bepalen naar welke betalingsvormen je wel/geen link wil leggen;
 • kun je bepalen in welke taal de donatiemodule opent;
Voor iedere betalingsvorm kun je dus een afzonderlijke link gebruiken. Deze wizard kun je zo vaak je wil gebruiken om meerdere URL's op te vragen. Zo kun je op eens engelstalige website bijvoorbeeld op een donatiepagina doorlinken naar alleen de opties CreditCard terwijl op de nederlandstalige website alle betaalopties worden aangeboden.

Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis kunnen de kleuren van de donatiemodule aangepast worden zodat deze past in de huisstijl van de organisatie.

Voor een uitgebreid seminar dat laat zien hoe te koppelen met de donatiemodule, zie: www.vimeo.com/22749608 of de video direct hieronder:

Ja, dat is mogelijk. Indien uw organisatie technisch een en ander op de rit kan krijgen dan kan uw organisatie via een POST methode op het moment dat een donatie plaatsvindt deze informatie geautomatiseerd ontvangen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk de donaties geautomatiseerd te verwerken zodat ze direct in het administratiepakket staan dat uw organisatie gebruikt.

Klik op [documentatie] voor de uitleg.

De donatiemodule is een standaard module die voor alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratig geldt. Veel zaken binnen de donatiemodule zijn op maat in te stellen. Echter niet de mogelijkheid de vraag of men een (digitale) nieuwsbrief wil ontvangen. Waarom niet? Dit omdat (digitaal) tussen aanhalingstekens staat en dezelfde vraag dus geldt voor zowel een digitale of gedrukte nieuwsbrief. De vraag zou ook gelezen kunnen worden als: Houd mij op de hoogte! Daarnaast is het verstandig om deze vraag NIET te deactiveren omdat ondanks dat je als organisatie wellicht nog geen nieuwsbrief verstuurd je wel al aan het verzamelen van gegeven begint mocht dit ooit wel het geval zijn. Het zou dus onverstandig zijn deze optie niet op te nemen vandaar dat deze ook niet te deactiveren is.

Donateurs die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden kunnen dus benaderd worden via een (digitale) nieuwsbrief. Per donatie wordt aangegeven of men op de hoogte gehouden willen worden via de optie Nieuwsbrief Ja/Nee. Het antwoord dat men gegeven heeft bepaald of deze donateurs benaderd mogen worden.

Stichting GeefGratis wil dat er minimaal 90% van het gedoneerde geld bij het goede doel terecht komt. In de praktijk geldt dat er 92% van een donatie wordt uitbetaald en dat er dus 8% wordt ingehouden. Bij transacties onder de 5 euro geldt dat er meer dan 8% ingehouden wordt door de diverse partijen (banken, creditcard maatschappijen, PSP's, belastingdienst, GeefGratis, etc.) waardoor er uiteindelijk minder bij het goede doel terecht komt. Dit is iets wat we met zijn allen niet willen natuurlijk. Vandaar de minimale bedragen per betaalvorm. Daarnaast geldt dat de donatiemodule een standaard module is die voor alle (aangesloten) goede doelen op geef.nl geldt. Het is dus niet mogelijk per betaalvorm van het minimale bedrag per betaalvorm af te wijken per goed doel.
In verband met voorkoming van fraude worden creditcard donaties 48 uur "on hold" gehouden en pas na 48 uur daadwerkelijk verwerkt. Dit om in geval van fraude met creditcard in te kunnen grijpen zodat hier niemand (de creditcardhouder, Stichting GeefGratis en goede doel) de dupe van wordt. Dit betekent wel dat 100% donaties pas na 48 uur gemaild worden en op het transactie overzicht binnen het CMS systeem verschijnen. Wel worden de donaties netjes getoond met de datum waarop ze hebben plaatsgevonden.
Stichting GeefGratis biedt in samenwerking met Slimpay goede doelen een veilige en eenvoudig donatiemodule voor het verwerken van doorlopende machtigingen via desktop, mobiel en tablet. Voor eenmalige transacties raden wij betalingen via iDeal, Creditcard etc. aan.

Hoe werkt het?
Zodra een machtiging met een unieke SMS validatiecode is gevalideerd door een donateur op het systeem van Slimpay, ontvangt deze direct een email ter bevestiging. De SEPA euro incasso (machtiging) wordt vervolgens geincasseerde door Slimpay via een IBAN rekeningnummer van Stichting Derdengelden GeefGratis. Wij verwerken de machtiging en incasseren de machtiging bij de donateur en we maken de donatie(s) 1x per maand gesommeerd per goed doel over.

SEPA incasso's via Slimpay krijgen de 1e dag van de volgende maand waarin ze geincasseerd worden als donatiedatum. Het kan dus voorkomen dat op 13 maart een machtiging afgegeven wordt die op het donatieoverzicht 1 april als datum krijgt. Dit betekent dat een donatie pas in de 2e maand volgend waarop het bedrag geïncasseerd is wordt uitbetaald. In dit geval krijgt de machtiging van 13 maart dus de donatiedatum 1 april en wordt dus begin mei bij alle donaties over april uitbetaald. Dit komt omdat een donateur de machtiging nog kan storneren of er kunnen andere betaalproblemen (onvoldoende saldo, naam/nummer stemmen niet overeen, etc.) zich voordoen waardoor de donatie alsnog niet is binnen gekomen. We moeten dus extra tijd inruimen voor SEPA-euro incasso's voordat we deze uitbetalen.

Wanneer zien wij als goede doel de donatie in de overzichten?
Ondanks dat machtigingen nog gestorneerd kunnen worden geldt dat we deze transactie niet real-time maar wel zodra dit aangeboden is aan de bank door Slimpay in te zien zullen zijn met dus de 1e dag van de volgende maan. Via de download van alle transacties via het CMS systeem is dan te zien welke donaties er voor de desbetreffende maand verwerkt zijn. Dit is dus altijd minimaal 1 maand later dan waarin de machtiging verwerkt is.

Ja, maar alleen voor die betalingsvormen die niet perse anoniem hoeven plaats te vinden. De volgende betalingen worden altijd anoniem gedaan: 0900-HELPONS. Voor de overige betaalvormen geldt dat de donateur kan kiezen om anoniem te doneren. Doet de donateur dit niet dan krijgt uw organisatie de ingevulde NAW gegevens door. Meer dan 70% van alle donaties worden NIET anoniem gedaan.
Ja, maar e-mail is nooit 100% betrouwbaar. Denk aan anti-spam en anti-virus filters etc. etc. Zie de e-mails met donatiegegevens als signaleringsberichten via e-mail die de organisatie op de hoogte brengen wie er hoeveel voor welk project heeft gedoneerd. Om 100% zekerheid te hebben m.b.t. transacties geldt dat deze in real-time opgevraagd kunnen worden via het CMS systeem van Stichting GeefGratis voor aangesloten goede doelen. De e-mails worden altijd gestuurd naar het algemene e-mailadres dat opgegeven is in het CMS systeem van Stichting GeefGratis. Dit algemene e-mailadres wordt op alle websites gecommuniceerd. Indien u wilt dat de donatiegegevens bij een specifiek persoon binnen de organisatie uitkomt en niet op het algemene e-mailadres dat door uzelf ingegeven en te beheren is via het CMS systeem dan geldt dat uzelf binnen uw e-mail ontvangende programma een regel kunt instellen die de signaleringsberichten afkomstig van de donatiemodule van Stichting GeefGratis forward naar de desbetreffende persoon. Dit kan bijvoorbeeld via rules in Outlook en anders kan uw interne IT helpdesk/systeembeheer of externe IT partij uitleggen of en hoe dit te regelen is.
0900 helpons is alleen toegankelijk voor die telefoon abonnementen waarbij de 090x diensten NIET geblokkeerd zijn. Meer en meer telecom providers blokkeren nu standaard de 090x diensten op mobiele abonnementen en pas als men deze blokkade laat opheffen kan het 0900 helpons nummer gebeld worden om te doneren. Doneren vanuit het buitenland is (in veel gevallen) niet mogelijk.
Ja. U wilt dus precies kunnen volgen hoe vaak de donatiemodule wordt benut etc.? Het is mogelijk een eigen Google Analytics code of welke andere analytics code in de donatiemodule van GeefGratis op te nemen.

Standaard betaalknoppen zoals iDEAL hebben deze optie natuurlijk niet. Meer en meer kwam de vraag bij GeefGratis binnen of de donatiemodule ook uitgebreid kon worden met een analytics code die specifiek door het goede doel te volgen is. Ieder aangesloten goede doel kan hun analytics code doormailen op info(at)geefgratis.nl met de vraag dit bij de donatiemodule toe te voegen.

Wat te doen om de google analytics code in de donatiemodule te krijgen?

Login op Google Analytics en maak een google analytics tracking code op de volgende manier aan:

 1. Kies binnen Google analytics voor: Nieuw profiel toevoegen
 2. En dan voor: Een profiel toevoegen voor een nieuw domein (https).
 3. En dan er in zetten: www.geef.nl/donatiemodule.php
 4. Voltooien
 5. En dan krijg je nog een keer voltooien of opslaan De tracking code die je hebt terug gekregen van Google Analytics in een email sturen aan info(at)geefgratis.nl en wij plaatsen dit in de database.
Geen idee wat hierboven allemaal staat? Lees je eerst in voor wat betreft Google Analytics of begin er niet aan. Gebruik het alleen als je weet wat je er mee kunt en hoe het toe te passen. In ieder geval helpen we nu weer een hoop goede doelen bij het volgen van de donatiemodule.
Ja. De donatiemodule is in 5 talen inzetbaar:
 • Nederlandstalig
 • Engelstalig
 • Duitstalig
 • Franstalig
 • Spaanstalig
Je kunt direct een link naar de donatiemodule leggen in een bepaalde taal zodat je per taal op de website de juiste link naar de juiste taalversie van de donatiemodule kunt leggen. Dit kan dan ook nog eens per taal. Hoe naar de taalversie te linken, zie www.allegoededoelen.nl/donatiemodule_uitleg.php
Ja/Nee. Nee, het is niet de bedoeling dat de donatiemodule van GeefGratis als afrekenmodule in een webwinkel ingezet wordt. Echter als het afrekenen van 1 bepaald product of dienst ook als een donatie gezien kan worden voor het goede doel is het wel mogelijk. Het afrekenen moet dan gezien worden als een donatie. Sowieso staat overal binnen de donatiemodule de termen: donatie, doneren etc. De donateur moet dus begrijpen dat het bestellen van het product of dienst eigenlijk een donatie aan het goede doel is.
De donatiemodule van Stichting GeefGratis is een centraal onderdeel van allerlei online fonsenwervende tools (denk aan www.geefsamen.nl, www.doneerbon.nl, www.allegoededoelen.nl etc.). Het toevoegen van een betaalknop richting iDEAL maakt het niet 123 voor de organisatie mogelijk te weten Wie (volledige NAW gegevens), hoeveel en voor welk project heeft gedoneerd aan de organisatie. Dit kan standaard wel met de donatiemodule van Stichting GeefGratis. Daarnaast geldt dat een goed doel de koppeling naar iDEAL niet door een implementatiepartner hoeft te laten programmeren wat vaak honderden zoniet duizenden euro's kost. Dat is nu net de reden waarom de donatiemodule van Stichting GeefGratis er is gekomen. Kosten besparen aan de kant van de goede doelen zodat niet ieder goed doel opnieuw het wiel moet uitvinden en telkens opnieuw moet betalen aan implementatiepartners. Met alleen een iDEAL betaalknop op je website weet je als organisatie dus nog steeds niet voor welk project de donatie is bestemd of voor welke actievoerder een donatiemodule is. Zonder deze fondsenwervende tools rondom het betalen heb je weinig aan een rechtstreekse iDEAL koppeling.
Geef aan GeefGratis de juiste contactpersoon (naam en e-mailadres) door en wij zullen dit in het factureringssysteem aanpassen.
Gebruik de donatiemodule URL wizard (zie vraag 7). Op de vervolg pagina na het opvragen van de desbetreffende link naar de donatiemodule wordt automatisch de bijbehorende QR-code aangeboden.
Nee, GeefGratis beheert voor alle aangesloten goede doelen de betaalvormen in de donatiemodule. Indien een bepaalde donatievorm uitgezet of juist weer aangezet moet worden dan kan dit per e-mail aangevraagd worden via info(at)geefgratis.nl met daarbij de vraag een bepaalde betaalvorm in de donatiemodule aan of uit te zetten met vermelding van de naam van het desbetreffende goede doel en het aansluitnummer bij Stichting GeefGratis. TIP: ondanks dat alle betaalvormen aanstaan en het goede doel er maar 2 op hun website wil gebruiken geldt dat je niet direct de overige betaalvormen hoeft te deactiveren. Vraag 7 geeft uitleg hoe te koppelen met de donatiemodule. Dit kun je ook per betaalvorm doen zodat alleen die betaalvormen gebruikt worden op de eigen website die je als goed doel wil. Op de overige websites (waaronder die van GeefGratis) zouden dan alsnog alle betaalvormen gebruikt kunnen worden door de donateurs. Vergeet niet dat iedere donateur haar/zijn eigen voorkeur betaalmiddel heeft.
PayPal staat GeefGratis alleen toe online donaties te verwerken voor goede doelen als Collecterende Payment Service Provider (CPSP) voor die goede doelen die zaken doen met banken die voldoen aan de voor PayPal vereiste OFAC controles. Omdat PayPal een Amerikaans bedrijf is, zijn zij verplicht OFAC controles te verrichten voor alle transacties die via PayPal gedaan worden. Omdat de ontvanger van de donatiegelden, het goede doel, niet via PayPal gecontroleerd kan worden, dient er aan de kant van stichting GeefGratis een controle plaats te vinden. Na onderzoek heeft PayPal vastgesteld dat de benodigde OFAC controles worden uitgevoerd door vijf banken, te weten:
 • ABN
 • ING
 • Rabo
 • RBS
 • Deutsche Bank
Omdat deze banken deze OFAC controle reeds heeft uitgevoerd, hoeft GeefGratis dit zelf niet te doen. Goede doelen die aangesloten zijn bij een andere bank zouden theoretisch wel gebruik kunnen maken van de PayPal mogelijkheid via GeefGratis maar GeefGratis zal dan een controle moeten uitvoeren op basis van deze OFAC controles (middels bijvoorbeeld Worldcheck). Omdat hier meer dan 15.000 euro kosten per jaar bij komen kijken heeft Stichting GeefGratis in overleg met PayPal besloten alleen voor die goede doelen online donaties te verwerken voor goede doelen die zaken doen met de eerder genoemde 5 banken. Bij GeefGratis geldt dat 85+ % van de aangesloten goede doelen bij 1 of meerdere van de 5 hierboven genoemde banken bankiert. Indien uw goede doel via de donatiemodule van GeefGratis PayPal donaties wil ontvangen dan zult u met 1 van bovenstaande banken zaken moeten gaan doen of uw bank aan PayPal laten bewijzen dat het zich aan de OFAC controles houdt zodat deze bank aan het lijstje van de banken die zich aan deze controles houden toegevoegd kan worden zodat u alsnog donaties kunt ontvangen via PayPal.
SMS doneren zal er wat GeefGratis betreft NOOIT komen zolang de telecom operators meer dan 10% inhouden. Zie onze nieuwsbrief uit 2007 hierover, klik hier. GeefGratis vindt dat er minimaal 90% van iedere donatie bij het goede doel terecht moet komen. Dit is helaas nog steeds onmogelijk bij SMS donaties. Daarom zullen wij zolang dit niet binnen 90% uitbetaling past nooit toevoegen in de donatiemodule. Er zijn al tal van providers in SMS land die donaties via SMS toestaan. Onze tip is daar dus GEEN gebruik van te maken omdat net als wij dit doen wij er van uit gaan dat goede doelen er normen en waarden op na houden en aan hun donateurs kunnen uitleggen dat er minimaal 90% van hun donatie goed terecht is gekomen in plaats van 40% of meer inhouding zoals dit bij SMS doneren is. GeefGratis zal in de toekomst wel donatievormen toevoegen waarbij een SMS onderdeel is van het donatie proces. Dit zal meer als validatie etc. gebruikt worden dan als echte SMS betaalvorm aan te bieden.
De donatiemodule maakt het mogelijk te doneren in euro's. Andere valuta wordt niet ondersteund. Dit omdat we een statistisch overzicht online hebben staan waarbij er niet omgerekend wordt via wisselkoersen per donatie. Daarnaast geldt dat GeefGratis na 1 maand gesommeerd per goed doel uitbetaald en dat niet iedere transactie vastgelegd wordt met de op dat moment geldende wisselkoers etc. Administratief gezien is het wellicht mogelijk dit te automatiseren maar meerdere valuta zorgen voor veel vragen van de kant van aangesloten goede doelen die vaak lastig te beantwoorden zijn. Alles met 1 valuta (euro) zorgt er voor dat het administratief makkelijk te verwerken is en daarnaast transparant is voor de aangesloten goede doelen zodat er geen vragen open kunnen staan hoe een bepaalde transactie overgemaakt is.
Donaties die verlopen via de donatiemodule GEEF.NL worden verwerkt door Stichting Derdengelden GeefGratis (SDG). SDG is tussenpersoon en doet niet mee in de transactie. De transactie gaat als volgt: A -> B -> C Waarbij geldt dat: A. De donateur is die via B. Tussenpersoon SDG doneert aan C. Het gekozen goede doel B telt niet mee in de donatie omdat A doneert aan C. Zolang C zelf een ANBI is geldt dat de donatie fiscaal aftrekbaar is mits de donateur aan alle overige fiscale eisen voldoet. Of B, SDG, zelf een ANBI is doet er m.b.t. deze donatie(s) niet toe.
Ja, dit kan. Surf naar www.geefgratis.nl/facebook en geef het aansluitnummer bij Stichting GeefGratis in en druk op versturen. Hierna kan de donatiemodule met 1 simpele link aan de Facebook Page van jullie goede doel gekoppeld worden.
De ontvangen donaties worden 1x per maand gesommeerd per goed doel uitbetaald op het IBAN rekeningnummer dat door het goede doel zelf in het CMS systeem is ingevoerd. Ieder goed doel is er dus zelf verantwoordelijk voor de juiste IBAN rekeningnummers te verstrekken en up-to-date te houden via het CMS op geef.nl.
Nee, dit verloopt via Stichting GeefGratis. Wij hebben voor alle betaalvormen een contract en je hoeft als goed doel voor donaties ontvangen via geef.nl geen contract met een PSP aan te gaan.