Gratis boek

Gratis boek – Online fondsenwerving 2.0(19)

Onze directeur heeft een gratis boek over online fondsenwerving geschreven. Dit boek is hier te downloaden: www.jordanvanbergen.nl/fondsenwerving-20/online-boek