Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft gratis te gebruiken professionele internet diensten aan goede doelen in Nederland op basis van No Cure No Pay.

Voor goede doelen
Alle aangesloten goede doelen kunnen gratis gebruik maken van de aangeboden internet diensten.
Voor particulieren en bedrijven
Alle particulieren en bedrijven kunnen zich om niet inzetten t.b.v. goede doelen uit Nederland
Uw goede doel aanmelden

Alle stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen zich aanmelden bij Stichting GeefGratis. Klik hier voor het aanmeldformulier

Content Management Systeem

Via het Content Management Systeem van Stichting GeefGratis kunnen alle goede doelen, particulieren en bedrijven zelfstandig hun gegevens beheren. Log in op www.geef.nl.

Krijg ondersteuning via de online Helpdesk

Ondersteuning nodig bij de gratis te gebruiken diensten? Ga naar de Helpdesk.

De aangesloten goede doelen bij GeefGratis

Voor een overzicht van alle 3.200+ aangesloten goede doelen, klik hier. Via de zoekingangen kan er gezocht worden op keurmerken, ANBI status en categorie.

Normen en waarden

 • 92% uitbetaling of meer +

  Iedere donatie via geef.nl wordt voor 92% of meer uitbetaald aan het gekozen goede doel zonder dat hiervoor een investering Read More
 • Geven moet FUN zijn! +

  Stichting GeefGratis vindt dat het geven aan goede doelen FUN moet zijn en probeert daarom zoveel als mogelijk concepten te Read More
 • Gratis in gebruik +

  Alle diensten van Stichting GeefGratis zijn gratis in gebruik tegen 0,0 abonnementskosten en dus op basis van het No Cure Read More
 • Voor alle non-profits +

  Stichting GeefGratis maakt geen onderscheid tussen grote en kleine(re) of bekende en minder bekende goede doelen. Alle non-profits die zichzelf Read More
 • 1
Stichting GeefGratis heeft voor 2.900+ goede doelen de mogelijkheid om donaties via Maestro® te ontvangen op 1 juli 2013 actief gezet. Via Maestro® kunnen bijvoorbeeld Belgische donateurs met hun standaard debitcard (pinpas) online betalen en dus doneren aan alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis die binnen hun donatiemodule Maestro actief hebben staan. Voor alle goede doelen die de betaaloptie CreditCard - MasterCard actief hadden staan op 1 juli 2013 is deze extra betaalvorm DebitCard - Maestro® geactiveerd.

Dankzij Maestro® zijn creditcards niet langer de enige aanvaarde kaarten in België om online te shoppen. Men kan nu ook online betalen met de standaard bankkaart zelfs wanneer men geen creditcard heeft! Op dit moment zijn in België Maestro® kaarten die uitgegeven zijn door BNP Paribas Fortis, CBC, Centea, Dexia, Fintro, en KBC aangepast voor online shoppen. Dit betekent dat GeefGratis Nederlandse goede doelen de toegang geeft tot het ontvangen van online donaties vanuit het buitenland waaronder dus België.

Meer uitleg vanuit welke landen men inmiddels kan doneren met een Maestro debitcard is na te lezen op de volgende pagina.
Op 11 december heeft voetbalvereniging Beuningse Boys samen met Stichting GeefGratis, voetbalshirts geschonken aan de stichting NVOFA uit Tilburg. Deze stichting zet zich in voor de kansarme jongeren in Sierre Leone via een biologisch landbouwproject. Men probeert ze bepaalde vaardigheden bij te brengen zodat ze zelfredzaam worden. Tijdens een cursus fondsenwerving van de stichting GeefGratis heeft Jordan van Bergen kennis gemaakt met Brima Kanu en Inge Malefason van de stichting NVOFA. Hij is na de cursus gaan praten met de vice voorzitter Geert Benders van voetbalvereniging Beuningse Boys. Zij hebben gezamenlijk besloten om de jongeren in Sierre Leone te motiveren en gratis shirts te geven. Nu kan het voetbalteam in echte shirts spelen met een echte voetbal. Dit schept een gevoel van saamhorigheid en een hechte band waardoor de jongens gemotiveerd blijven en zich graag voor het project willen inzetten.

Inge Malefason stichting NVOFA


De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat Stichting GeefGratis, die via internet goede doelen faciliteert en donaties ontvangt en doorstort, zelf niet kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft goede doelen, particulieren en bedrijven toegang tot gratis te gebruiken internetdiensten waarmee zij fondsen kunnen werven voor non-profits. De ANBI-status is een kwalificatie die voor fiscale doeleinden aangewend wordt. Stichting GeefGratis kan zonder bijdragen van particulieren zelfstandig functioneren. Ook zonder de ANBI status zal de stichting in de toekomst filantropie blijven stimuleren in Nederland. De Stichting heeft de intrekking van haar ANBI-status in 2012 mede ingezet om voor alle goede doelen een betere definitie van het fiscale ANBI-begrip te verkrijgen. Zowel het Gerechtshof als de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden en de Hoge Raad hebben een uitvoerige toelichting gegeven. Andere goede doelen kunnen deze rechtspraak mogelijk gebruiken om hun eigen positie als ANBI veilig te stellen.

Gift aan aangesloten ANBI organisatie 100% aftrekbaar!
Een zeer belangrijk punt in de uitspraak van de Hoge Raad gaat over het feit of een gift via Stichting GeefGratis al dan niet aftrekbaar is. Dit is het geval. Donaties die via Stichting GeefGratis lopen zijn aftrekbaar voor de donateurs indien de donaties worden doorgestort naar een ANBI. Dat heeft dan te gelden voor de gehele gift met inbegrip van de door belanghebbende daarop ingehouden kostenbijdrage.

Voor meer informatie, zie: rechtspraak.nl

mr. D.C.H. Heijmink RB van Heijmink Fiscaal Advies die Stichting GeefGratis heeft bijgestaan reageert als volgt op de uitspraak:

De Hoge Raad zegt in het arrest dat GeefGratis wel als ANBI kan worden aangemerkt, maar niet aan alle voorwaarden voldoet. Dat is anders dan dat de inspecteur heeft betoogd. De belastinginspecteur heeft namelijk betoogd dat de stichting een bedrijf is wat enkel haar eigen belang nastreefde. Daar is ons hoogste rechtscollege het niet mee eens. Toch behoudt de stichting niet haar status. Graag licht ik dat nog nader toe.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest vastgesteld dat het verrichten van werkzaamheden voor andere goede doelen (ondersteuning) als algemeen nuttig kan kwalificeren. Er is dan sprake van een zogenaamde steunstichting. De wet schrijft voor dat je doel dan minimaal 90% het algemeen belang dient. Als je dat dus voor één goed doel doet (een ANBI ) dan voldoe je aan die eis als dat goede doel ook voor meer dan 90% het algemene belang dient. Volgens de Hoge Raad moet je dat kunnen controleren. Daarvoor is vereist dat het beoogde goede doel of de beoogde doelen voldoende concreet moeten zijn (bijvoorbeeld één ANBI of bijvoorbeeld ANBI's die zich richten op musea). Daaraan voldoet de stichting GeefGratis niet. Ieder goed doel kan zich immers aansluiten. Dat heeft als gevolg dat je niet op ieder moment kunt toetsen of de stichting voor meer dan 90% het algemeen belang dient. Daarmee kun je dus niet aan het wettelijke vereiste voldoen en kan de stichting niet kwalificeren.

Voor de non-profit sector is het arrest waardevol. Er is meer duidelijkheid voor steunstichtingen. Verder merkten we in de praktijk dat de inspecteur van mening was dat enkel een “netto”-gift voor aftrek kwalificeert. Met netto bedoel ik de gift na aftrek van (betalings)kosten. De Hoge Raad is daarover zeer duidelijk: het totale bedrag van de schenking is een gift. Dat er kosten aan de “strijkstok” blijven hangen maakt voor de fiscale kwalificatie voor de schenker niet uit.


Een uitgebreidere en nadere beschouwing vanuit Heijmink Fiscaal Advies is te lezen op het volgende adres: http://ow.ly/4n6loZ.

vrijdag, 21 december 2012 09:15

GeefSamen via GEEF.NL acties delen via Facebook

Written by
Het is sinds 19 december 2012 mogelijk om je actie aan te bevelen via Facebook of op je Facebook prikbord te plaatsen via het tabblad TIP EEN VRIEND binnen je actie.
Toezichthouder CBF en Stichting GeefGratis gaan samen verkennen hoe zij de beoogde brede werking van de nieuwe erkenningsregeling een impuls kunnen geven.
zondag, 03 februari 2013 13:45

De SEPA Hype! - DEEL 2 - SepaStudio

Written by
In een vorig blog ben ik uitgebreid ingegaan op de hype die rondom SEPA hangt. In het volgende item wil ik ingaan op de mogelijke oplossingen voor eventuele SEPA uitdagingen. Zo had Stichting GeefGratis voor haarzelf 1 grote prangende vraag: "Hoe betalen we via SEPA uit aan de aangesloten goede doelen?" Hiervoor moet de huidige uitbetaling via clieop03 dus naar naar SEPA aangepast worden.

SepaStudio
We gebruiken tot nu toe een super simpel Windows programma genaamd Clieopatra om een uitbetaal clieop03 bestand te maken richting alle aangesloten goede doelen. Dus 12x per jaar genereren wij een clieop03 bestand om alle aangesloten goede doelen die donaties in een bepaalde maand gekregen hebben uit te betalen. Clieop03 zal verdwijnen en vervangen worden door een SEPA uitbetaalbestand. We hadden nog geen idee of er een simpel programma is die het genereren van deze uitbetaalbestanden mogelijk maakt maar wat blijkt? De maker van Clieopatra heeft al een tijdje SepaStudioonline staan waarmee dit mogelijk moet worden. Zie: www.clieopatra.com voor meer info over SEPAstudio. Voor GeefGratis zijn de volgende features het belangrijkste:
 • Aanmaken van SEPA overschrijvingen (SCT)
Meer hebben wij niet nodig om uit te kunnen betalen maar SepaStudiokan nog veel meer zoals:
 • Aanmaken van SEPA euro incasso’s (SDD) *
 • Aanmaken van SEPA overschrijvingen (SCT) **
 • Inlezen van CLIEOP-bestanden, waarna u deze weg kunt schrijven als SEPA. (Hiervoor dient in het adresboek van SepaStudio de voor SEPA relevante informatie vooraf te zijn ingevoerd)
 • Historie van aangemaakte SEPA-bestanden. Batches uit de historie kunnen geprint worden.
 • Aanmaken van machtigingen/mandaten vanuit het adresboek (in RTF-formaat, dus ook te gebruiken zonder MS Word)
 • Inlezen van adreslijsten in CSV-formaat (Excel-voorbeeldbestanden bijgeleverd)
 • Inlezen van incasso- en betaalopdrachten in CSV-formaat (Excel-voorbeeldbestanden bijgeleverd)
Het lijkt er op dat deze uitdaging dus ook alweer geregeld is en GeefGratis heeft inmiddels een licentie gekocht van SepaStudio. Nu nog wat zaken op de rit hebben en wellicht kunnen we in juli 2013 alvast een eerste SEPA uitbetaling doen om te zien of het allemaal goed werkt.
Pagina 1 van 2